Äriseadustikus kehtestatud korra kohaselt saavad osanikud osaühingus otsuseid vastu võtta üldjuhul kas koosolekul või siis seaduses kehtestatud kindlat protseduuri järgides koosolekut kokku kutsumata.

Äriseadustikus kehtestatud korra kohaselt saavad osanikud osaühingus otsuseid vastu võtta üldjuhul kas koosolekul või siis seaduses kehtestatud kindlat protseduuri järgides koosolekut kokku kutsumata.

Riigikohus tühistas eile Tartu halduskohtu ja Tartu ringkonnakohtu otsused jätta rahuldamata e-sigaretimüüja Elgery OÜ kaebus ravimiameti vastu sunniraha sissenõudmiseks ja saatis kaebuse tagasi Tartu halduskohtusse.

Riigikohus leidis kohtute seadusest vastuolu põhiseadusega, kuna kehtiv seadus ei võimalda määrata kohtuniku perekonnaliikme toitjakaotuspensioni, kui kohtunikupensionile jäänud isik suri või sureb pärast 30. juunit 2013.

Riigikohus selgitas, millal saab teenuste osutamiseks sõlmitud lepinguid pidada töösuhte varjamiseks ja seeläbi ka töötasuga seotud maksukohustuste vähendamiseks tehtud lepinguteks.