Eesti Olümpiakomiteele (EOK) raha eraldamise asjus kahes alama astme kohtus süüdi jäänud EOK presidendi ja Tallinna Sadama nõukogu endine esimees Neinar Seli jäi süüdi ka riigikohtu reedese otsusega ning seega on tema süüdimõistmine lõplikult jõustunud.  

Kehtiva õiguse kohaselt vastutavad mitmest liikmest koosneva äriühingu juhatuse liikmed oma kohustuste rikkumisega äriühingule tekitatud kahju eest solidaarselt.

Riigikohus otsustas kolmapäeval võtta menetlusse Tallinna Sadama korruptsioonis kahtlustatava eksjuhi Ain Kaljuranna vahistamise asjus esitatud kaebuse.

Peagi lõpeb „igamehe“ võimalus moodustada kõlava nimega vahekohus ja kohtutäituri abiga selle otsus riigi sunnijõul täita. Valitsus on asunud sel eesmärgil tegutsema ja värskelt koostanud selleks tegevuskava. Vastav seadus peaks jõustuma 2017. aasta alguses.

Äriseadustikus kehtestatud korra kohaselt saavad osanikud osaühingus otsuseid vastu võtta üldjuhul kas koosolekul või siis seaduses kehtestatud kindlat protseduuri järgides koosolekut kokku kutsumata.