Riigikohtu halduskolleegium selgitas neljapäevases otsuses, et jäätmevedaja ei muutu veo käigus jäätmete omanikuks ning ka pärast vedu otsustab korraldatud jäätmete töötlemise üksikasjade üle kohalik omavalitsusüksus.

Riigikohus tunnistas täna, 22.detsembril, apteekide asutamispiirangud taas põhiseaduse vastaseks ja ettevõtjate põhiõigusi riivavaks.

Kohtuotsusest selgub kuidas arvutada vara soetamismaksumust, kui tegemist on kinkelepingu alusel saadud kinnistuga.

Teisipäev, 28 Oktoober 2014 15:25

Riigikohus: omavalitsus ei pea erakoole rahastama

Riigikohus otsustas rahuldada Tallinna linnavolikogu taotluse ning tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks selliste õigustloovate aktide andmata jätmine, mis sätestaksid kohaliku omavalitsuse üksustele erakooliseaduse pandud kohustuste rahastamise riigieelarvest.

Õiguskantsler Indrek Teder pöördus neljapäeval riigikohtusse taotlusega tunnistada kehtetuks ravimiseaduse sätted, mis on tema hinnangul põhiseadusega vastuolus.