Artiklis käsitletakse korteriomandi juhtumit, kus müüja avaldas kuulutuses infot majas toimiva korteriühistu ning korteris vahetatud elektrijuhtmestiku kohta. Tüüpilised müügikuulutustes avaldataud laused, mida iga kuulutuste lugeja võib pea igas teises kuulutuses näha.

Riigikohus hakkab vaagima Harju maakohtu poolt 6. märtsil põhiseadusevastaseks tunnistatud Tallinna taksoveo eeskirja, mis keelab taksol parkida väljaspool tähistatud taksopeatust.

Riigikohtu halduskolleegium selgitas neljapäevases otsuses, et jäätmevedaja ei muutu veo käigus jäätmete omanikuks ning ka pärast vedu otsustab korraldatud jäätmete töötlemise üksikasjade üle kohalik omavalitsusüksus.

Riigikohus tunnistas täna, 22.detsembril, apteekide asutamispiirangud taas põhiseaduse vastaseks ja ettevõtjate põhiõigusi riivavaks.

Kohtuotsusest selgub kuidas arvutada vara soetamismaksumust, kui tegemist on kinkelepingu alusel saadud kinnistuga.