Riigikohtu halduskolleegium otsustas, et bitcoinidega kauplemine on käsitletav majandustegevusena, mis allub rahapesuvastasele regulatsioonile ja riiklikule järelevalvele.

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kogu koosseis tegi hiljuti huvipakkuva otsuse vaidluses nõuete aegumise üle ning tekitas sama lahendiga uue olukorra liisingulepingu ülesütlemisel hüvitise nõudmise osas (vt otsus asjas 3-2-1-118-15).

Riigikohus võttis esmaspäeval menetlusse riigiprokurör Laura Feldmanise määruskaebuse Tallinna ringkonnakohtu jaanuaris tehtud otsusele, mis vabastas Liviko kartellileppe süüasja osalised väidetava süüteo aegumise tõttu kriminaalsüüst.

Riigikohus otsustas kolmapäeval, et parklaoperaatoril on õigus parkimistasu korduvalt maksmata jätnud isiku sõiduki leppetrahvide kättesaamiseks teisaldada.

Riigikohus võttis lisaaega, et otsustada endise välisministri Keit-Pentus Rosimannuse isale Väino Pentusele kuulunud transpordifirma Autorollo pankrotiga kaasnenud tsiviilvaidluses.