Internet on teinud lihtsaks inimeste suhtlemise üle kogu maailma, aga loonud ka võimalused ulatuslikuks õiguste rikkumiseks sh ebaõigete väidete avaldamisega. Seda olukorras, kus isik, kelle kohta valeandmeid avaldatakse, asub füüsiliselt tuhandeid kilomeetreid solvangu kirjutajast eemal.

Riigikohtu tsiviilkolleegium tegi 20. aprillil lahendi, mille kohaselt peavad kõik vahekohtu otsused läbima enne sundtäitmist kohtuliku tunnustamismenetluse, kirjutab Raidla Ellex Advokaadibüroo partner Toomas Vaher advokatuuri blogipostituses.

Riigikohus ei võtnud teisipäeval menetlusse kullaärimehe Lenuri (50) kaitsja esitatud kassatsioonikaebust ja sellega jõustus mehele maksupettuse eest mõistetud kokku nelja-aastane reaalne vanglakaristus.

Advokatuur tervitab riigikohtu teisipäevast üldkogu otsust, millega tunnistati praegune riigi õigusabi tasude ja kulude kord ja selle kehtestamise põhimõtted põhiseadusega vastuolus olevaks.

Riigikohus saatis Autorollo tsiviilasja osaliselt tagasi uueks arutamiseks Tallinna ringkonnakohtusse, mis peab muu hulgas selgitama, kas nõude osaline pööramine endise välisministri ja praeguse riigikogu saadiku Keit Pentus-Rosimannuse vastu oli ikka pädev.