Eelmise aasta lõpus võttis riigikohus vastu kaks otsust, mis täpsustavad juhatuse liikmete ning aktsionäride õigusi ja kohustusi kontsernisiseste tehingute ja ärisuhete osas.

Neljapäev, 28 Jaanuar 2016 16:28

Riigikohus klaaris kontsernisiseseid suhteid

Eelmise aasta lõpus võttis riigikohus vastu kaks otsust, mis täpsustavad juhatuse liikmete ning aktsionäride õigusi ja kohustusi kontsernisiseste tehingute ja ärisuhete osas.

Riigiprokuratuur kavatseb vaidlustada riigikohtus Tallinna ringkonnakohtu kolmapäevase otsuse vabastada Liviko kartellileppe süüasja osalised väidetava süüteo aegumise tõttu kriminaalsüüst.

Riigikohtu 2. detsembri määrusega jõustus konkurentsiameti ettekirjutus Eesti Keskkonnateenused AS-ile, millega amet kohustas ettevõtjat lõpetama Rae, Jõelähtme, Kiili ja Raasiku valdade jäätmeveo piirkonnas kehtestatud värava avamise teenuse tasu nõudmine tarbijatelt kuludega põhjendamata ulatuses.

Aasta viimasel kuul on põhjust vaadata, milliseid olulisi seisukohti on riigikohus tänavu oma lahendites esitanud, sest just sealt leiab juhised, kuidas mingit normi praktikas mõista ja rakendada tuleb.