Riigikohus leidis täna tehtud otsuses, et vaktsiinist keeldunud politseinikke ei oleks tohtinud ametist automaatselt vabastada.

Riigikohus selgitas tänases otsuses kohtupraktika ühtlustamiseks täpsemalt ühisomandisse kuuluva korteri kasutamisest saadud väärtuse hüvitamist olukorras, kus peale lahutust kasutas korterit vaid üks abikaasadest.

Riigikohus selgitas tänases otsuses, et äriühingu osanikud võivad põhikirjas otsustada, et kasumit jaotatakse teisiti äriseadustikus sätestatud reeglist.

Riigikohtu halduskolleegium lahendas 17. mail otsuses nr 3-22-1072/28 isiku kaebust, kes soovis tõendada Venemaal tehtud kohtuotsusega, et ta põlvneb Eesti kodanikust ja on seeläbi Eesti kodanik.

Määruses nr 3-23-671/33 23. mail selgitas Riigikohtu halduskolleegium, kuidas toimetada juhul, kui kohtumenetluses on haldusorgan esitanud asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet, mida ta palub teise menetlusosalise eest varjata.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255