Riigikohus otsustas täna, et asutus vastutab oma dokumendiregistris terviseandmete ebaseadusliku avaldamisega põhjustatud mittevaralise kahju eest.

Teisipäev, 22 Detsember 2020 15:14

Isikuandmete privaatsuse piirid

Oktoobrikuus tegi Riigikohus kaks kohtulahendit, mis esmapilgul omavahel justkui kokku ei sobi. Esimeses käsitles Riigikohus aktsionäri teabeõiguse teemat, teises aga ilmselt tavapärasemat küsimust selle kohta, kas ja kuidas tohib kortermaja seintele paigaldada majaelanike tegemisi salvestavad videokaamerad.

Kohus juhtis pärimisasja lahendamisel tähelepanu sellele, et eestkostja ei saa inimest esindada tehingutes, mida ta võib teha vaid isiklikult. Nende hulka kuulub ka testamendi koostamine.

Koroonakriisi varjus tegi Riigikohtu Tsiviilkolleegium 25. märtsil 2020 ehitise projekteerimislepingutest tulenevate kahjunõuete aegumise osas olulise otsuse.

Teisipäev, 10 November 2020 11:09

Vandeaudiitori vea puhul aastad ei loe

Riigikohus tegi 28. septembril 2020 otsuse haldusasjas nr 3-17-378, milles vandeaudiitor X oli esitanud kaebuse, tühistamaks rahandusministri käskkirja, millega temalt oli võetud vandeaudiitori kutse.

TRK 2021 300x255 ee new2

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes