Riigikohtu halduskolleegium selgitas täna avaldatud otsuses, et kui äriühing on andnud töötajale volituse enda nimel tegutseda ja töötaja osaleb maksupettuses, siis tekib tööandjal maksuvõlg ka sel juhul, kui juhatus polnud töötaja tegevusest teadlik.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Teisipäev, 13 September 2022 08:04

Patsiendisaladuse hoidmise kohustus

Riigikohus tegi hiljaaegu lahendi, mis käsitleb isikuandmete kaitse üldmäärust.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Kolmapäev, 10 August 2022 08:42

Miinimumelatise suuruse arvutamine

Riigikohus käsitles oma 22. juuni otsuses miinimumelatise suuruse arvutamist.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Teisipäev, 09 August 2022 09:01

Korteriühistus majandamiskulude kandmine

Riigikohus selgitas oma 20. juuni määruses korteriühistus majandamiskulude kandmisega seonduvat.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Riigikohus käsitles 15. juunil 2022 alla kolmeaastast last kasvatava töötaja koondamise kehtivust, töölepingu kohtus lõpetamist ja ülesütlemishüvitise väljamõistmist.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.