6. detsembri otsuses kinnitas Riigikohus taas enda varasemat praktikat, mille kohaselt lähisuhe loob ja kindlustab suhtepoolte sotsiaalset turvatunnet ning kuigi lähisuhe võib sõltuvalt asjaoludest jätkuda ka pärast lahkuminekut, tuleb lähtuda eeldusest, et lähisuhe saab otsa ühes abielu või kooselu tegeliku lõppemisega.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Kolmapäev, 06 Detsember 2023 09:04

Erisused mitterahalise sissemakse tulumaksustamisel

Riigikohus tegi 14. juunil 2023 kohtuotsuse tsiviilasjas nr 3-19-2244, milles selgitas maksuhalduri õigust hinnata osakapitali osa eest tehtud mitterahalise sissemakse turuväärtust.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Riigikohtu tsiviilkolleegium lahendas 8. novembril vaidlust, kus hageja taotles tema kinnisasjaga piirnevatel kostjate kinnisasjadel asuva heki kui väidetavalt hageja kinnisasja varjava mõjutuse kõrvaldamist (alternatiivselt selle kasvu piiramist).

Riigikohus rõhutas eilses, 4. detsembri otsuses, et maaomanikke tuleb teavitada, kui nende kinnistul leitakse ja kantakse registrisse kaitsealuse liigi elupaik.

Teisipäev, 28 November 2023 11:44

Kinkelepingust taganemine

Riigikohtu kolleegium selgitas 30. oktoobri lahendis kinkelepingust taganemise aluseid ning märkis, et kinkelepingust taganemise avaldusest peab olema arusaadav, millisel alusel kinkija kingisaajaga sõlmitud lepingust taganeb.

right banner 2024 est konference