gif Company 930x140 ee

 

Õigus

Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri hinnangul hakkavad hoiu-laenuühistud Eesti finantsturul järejst olulisemaks muutuma, kuid ühistutele erinevalt kommertspankadest ja ühistupankadest ei väljasta finantsinspektsioon tegevusluba ja nad ei kuulu inspektsiooni järelvalve alla.

Finantsinspektsioon peatas Eesti Ühistupangale tegevusloa taotluse läbivaatamise ja seega Ühistupangale luba ei andnud, kuna ei saanud soovitud lisainfot Edgar Savisaare kohta; Ühistupank plaanib otsuse vaidlustada.

Riigikohus hakkab arutama, kas Gildi investorite nõue finantsinspektsiooni vastu on kohtukõlblik, varasemad kaks kohtuastet on selle osas investoritele õiguse andnud.

Riigikogu kiitis 87 poolthäälega heaks väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse.

Finantsinspektsioon andis esmaspäeval krediidiandja tegevusloa Sofi OÜ-le, mis võimaldab anda eraisikutele laenu ning peab ka kunstifondi.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes