gif Company 930x140 ee

 

Õigus
Krediidipanga hinnangul on finantsinspektsioon edastanud riigikohtu otsuse kohta valeinfot, finantsinspektsioon nimetas panga kommentaari arusaamatuks.

Finantsinspektsioon lõpetas 2014. aasta 2,3 miljoni eurose tulemiga, aasta varem oli tulem 212 000 eurot.

Seaduste muudatused, mis sätestavad karmimad reeglid tarbijakrediidi, sealhulgas kiirlaenu väljastamisele, ja mille alusel on alates 21. märtsist 2016 nõutav vastaval tegevusalal finantsinspektsiooni tegevusluba, seavad tarbijakrediidiandjate ja -vahendajate üle järelevalvet tegema finantsinspektsiooni ja tarbijakaitseameti. Asutuste juhid ja spetsialistid arutasid hiljuti tarbijakrediidi turu järelevalve sõlmküsimusi. 

Seaduse muutatustest tulenevalt kavandavad finantsinspektsioon ja tarbijakaitseamet tarbijakrediidi turu järelevalves tõhusat koostööd.

Finantsinspektsiooni hinnangul peaks lisaks pankadele ka makseasutustel ja e-raha asutustel olema pangakood, mis moodustab osa rahvusvahelise kontonumbrist IBAN.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes