gif Company 930x140 ee

 

Õigus
Finantsinspektsiooni teatel puudub Eesti pankadel suurem seotus Läti ABLV pangaga ja seega ei kandu selle finantsriskid üle Eestisse, kuid Lätis toimuvat seiratakse tähelepanelikult.
Eesti Pank jälgib Läti pangandusmaastikul toimuvat, kus viimastel päevadel on esitatud kahtlustus kriminaalkuriteos sealsele keskpanga juhile, üks kommertspank on uurimise all ja ühe kommertspangaga seoses on alustatud kriminaalmenetlust, kuid Eesti Panga teatel on veel vara mõjusid Eestile hinnata.
Riikliku järelevalve alla kuuluvad finantssektori ettevõtted on hästi kapitaliseeritud; Eestis tegutsevad pangad, fondivalitsejad, investeerimisühingud, makseasutused ning elukindlustus- ja kahjukindlustusseltsid täidavad finantsinspektsiooni avaldatud 2017. aasta kolmanda kvartali andmete põhjal kapitalinormatiive suure varuga.
Põhjamaade ja Balti riikide ministeeriumid, keskpangad, finantsjärelevalveasutused ning kriisilahendusasutused allkirjastasid vastastikuse mõistmise koostööleppe piiriülese finantsstabiilsusalase koostöö korraldamise kohta.
Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Andre Nõmme hinnangul mõjub e-residentsuse projekt Eesti majandusele küll positiivselt, kuid seejuures on vaja rohkem hinnata projektiga kaasnevaid riske.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes