TRK 1140x140 ee gif
Õigus
Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Andre Nõmme hinnangul mõjub e-residentsuse projekt Eesti majandusele küll positiivselt, kuid seejuures on vaja rohkem hinnata projektiga kaasnevaid riske.
Ühistupanga kaebus finantsinspektsiooni otsusele mitte anda pangale krediidiasutuse tegevusluba võib saada lahenduse märtsis; seni jätkab Ühistupank laenude andmist ettevõtetele, sest see on ainuke tegevus, mis on lubatud tegevusloata.
Eesti Pank toetab hoiu-laenuühistute regulatsiooni muutmist ja peab ühistute puhul vajalikuks finantsinspektsiooni järelevalvet.
Finantsinspektsiooni andmetel suurenes käesoleva aasta esimesel poolaastal Eesti inimestele kuuluva finantsvarade maht ligi 10,8 miljardi euroni, ja kohustused pisut aeglasemalt 8,6 miljardi euroni.
Riigikogus läbis kolmapäeval esimese lugemise väärtpaberituru seaduse muutmise eelnõu, millega võetakse vastu Euroopa Liidu finantsturgude direktiivi MIFID2 nõuded ning tugevdatakse investorite kaitset.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes