gif Company 930x140 ee

 

Õigus
Ühistupanga kaebus finantsinspektsiooni otsusele mitte anda pangale krediidiasutuse tegevusluba võib saada lahenduse märtsis; seni jätkab Ühistupank laenude andmist ettevõtetele, sest see on ainuke tegevus, mis on lubatud tegevusloata.
Eesti Pank toetab hoiu-laenuühistute regulatsiooni muutmist ja peab ühistute puhul vajalikuks finantsinspektsiooni järelevalvet.
Finantsinspektsiooni andmetel suurenes käesoleva aasta esimesel poolaastal Eesti inimestele kuuluva finantsvarade maht ligi 10,8 miljardi euroni, ja kohustused pisut aeglasemalt 8,6 miljardi euroni.
Riigikogus läbis kolmapäeval esimese lugemise väärtpaberituru seaduse muutmise eelnõu, millega võetakse vastu Euroopa Liidu finantsturgude direktiivi MIFID2 nõuded ning tugevdatakse investorite kaitset.
Neljapäev, 21 September 2017 13:16

ERGO hakkab pakkuma õigusabikulude kindlustust

ERGO Insurance SE sai finantsinspektsioonilt (FI) loa D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS-iga ühineda ning tegevusloa õigusabikulude kindlustustega tegelemiseks.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes