TRK 1140x140 ee gif
Õigus
Eesti Pank jälgib Läti pangandusmaastikul toimuvat, kus viimastel päevadel on esitatud kahtlustus kriminaalkuriteos sealsele keskpanga juhile, üks kommertspank on uurimise all ja ühe kommertspangaga seoses on alustatud kriminaalmenetlust, kuid Eesti Panga teatel on veel vara mõjusid Eestile hinnata.
Riikliku järelevalve alla kuuluvad finantssektori ettevõtted on hästi kapitaliseeritud; Eestis tegutsevad pangad, fondivalitsejad, investeerimisühingud, makseasutused ning elukindlustus- ja kahjukindlustusseltsid täidavad finantsinspektsiooni avaldatud 2017. aasta kolmanda kvartali andmete põhjal kapitalinormatiive suure varuga.
Põhjamaade ja Balti riikide ministeeriumid, keskpangad, finantsjärelevalveasutused ning kriisilahendusasutused allkirjastasid vastastikuse mõistmise koostööleppe piiriülese finantsstabiilsusalase koostöö korraldamise kohta.
Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Andre Nõmme hinnangul mõjub e-residentsuse projekt Eesti majandusele küll positiivselt, kuid seejuures on vaja rohkem hinnata projektiga kaasnevaid riske.
Ühistupanga kaebus finantsinspektsiooni otsusele mitte anda pangale krediidiasutuse tegevusluba võib saada lahenduse märtsis; seni jätkab Ühistupank laenude andmist ettevõtetele, sest see on ainuke tegevus, mis on lubatud tegevusloata.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes