gif Company 930x140 ee

 

Õigus
Neljapäev, 01 Märts 2018 16:10

LHV avab Londoni filiaali 19. märtsil

LHV Panga Londoni filiaal avatakse käesoleva aasta 19. märtsil.
Finantsinspektsioon kahtlustab Danske panga Eesti filiaali inspektsiooni eksitamises ning kaalub menetluse alustamist Danske panga Eesti filiaali tegevuse osas seoses rahapesuga.

19. veebruarist 2018 otsustati peatada Läti krediidiasutuse ABLV Bank SA (ABLV) kõigi maksekohustuste täitmine. Selle juurpõhjuseks oli hoiuste suur väljavool. USA rahandusministeeriumi allasutus FinCEN otsustas 13.02.2018 astuda samme, et finantsvahendajad lõpetaksid korrespondentsuhted USA-s Läti krediidiasutusega ABLV. FinCEN põhjendas oma otsust üldistatuna panga poolt rahapesu tõkestamise nõuete eiramisega. ABLV on Läti suuruselt kolmas pank, kelle äri on suunatud peamiselt mitteresidentide teenindamisele.

Teisipäev, 20 Veebruar 2018 11:22

Peibutavad virtuaalvääringud

Finantsinspektsioonile laekub järjest rohkem päringuid bitcoin’i või plokiahela tehnoloogia kohta, samuti äriplaani kirjeldusi, kuidas nimetatud vääringuid/tehnoloogiat plaanitakse kasutada. Sellise suundumuse võimalikkuse on eelkõige tinginud infotehnoloogia areng, tänu sellele on võimalik jõuda lihtsal viisil suure hulga inimesteni. Näiteks Eestis kasutab internetti 88,1% täiskasvanud elanikkonnast, kusjuures 98% noortest kasutab internetti iga päev. Kõik nad on potentsiaalsed investorid või tarbijad. Virtuaalvääringud põhinevad tehnoloogial, mis on lihtsasti kättesaadav, millest on loodud kujutlus, et see on turvaline. Virtuaalvääringuid on võimalik luua, skaleerida ja internetis levitada, kordagi päriselt inimesega kohtumata. Tegu on virtuaalmaailmaga, milles on võimalik teavet ehk vääringut kiiresti liigutada, seejuures üle riigipiiride ja sageli varjatult või anonüümselt.
Teisipäev, 20 Veebruar 2018 11:13

Peibutavad virtuaalvääringud

Finantsinspektsioonile laekub järjest rohkem päringuid bitcoin’i või plokiahela tehnoloogia kohta, samuti äriplaani kirjeldusi, kuidas nimetatud vääringuid/tehnoloogiat plaanitakse kasutada. Sellise suundumuse võimalikkuse on eelkõige tinginud infotehnoloogia areng, tänu sellele on võimalik jõuda lihtsal viisil suure hulga inimesteni. Näiteks Eestis kasutab internetti 88,1% täiskasvanud elanikkonnast, kusjuures 98% noortest kasutab internetti iga päev. Kõik nad on potentsiaalsed investorid või tarbijad. Virtuaalvääringud põhinevad tehnoloogial, mis on lihtsasti kättesaadav, millest on loodud kujutlus, et see on turvaline. Virtuaalvääringuid on võimalik luua, skaleerida ja internetis levitada, kordagi päriselt inimesega kohtumata. Tegu on virtuaalmaailmaga, milles on võimalik teavet ehk vääringut kiiresti liigutada, seejuures üle riigipiiride ja sageli varjatult või anonüümselt.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes