19.03.2013 Teisipäev

Siirdehindade regulatsioon ja kontsernisisesed laenud

Annika SoomAnnika Soom
maksunõustaja
Donoway Assurance

Nüüdseks on üsna levinud ettevõtte finantseerimine kontsernisiseselt, kas kontsernikonto kaudu või lihtsalt laenude väljastamisega ühelt gruppi kuuluvalt ettevõttelt teisele. Laenude tingimuste määramisel lähtutakse vaba raha paigutamise ja finantseerimise vajalikkusest ning intress määratakse tihti küllaltki suvaliselt.

Selliste tehingute planeerimisel tuleb meeles pidada, et nii Eestis kui ka paljudes välisriikides on kehtestatud siirdehindade määramisele regulatsioonid, mille järgimata jätmine võib kaasa tuua tulumaksuga maksustamise või muud sanktsioonid.

Tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) § 8 lg 2 näeb ette, et seotud isikute vahelise tehingu hind ehk siirdehind peab vastama mitteseotud isikute sarnase tehingu väärtusele. See tähendab, et siirdehind peab olema vastavuses tehingu turuväärtusega. Kui siirdehind on turuväärtusest madalam või kõrgem, kuulub erinevus maksustamisele vastavalt tulumaksuseadusele.

Seotud osalisteks tuleb TuMS-i § 8 lõike 1 järgi pidada isikuid, kellel on ühine majanduslik huvi või on ühel isikul teise üle valitsev mõju. Kuna kirjeldatud pooled on teineteisest majanduslikult või muul viisil sõltuvuses, siis on üpris tõenäoline, et nendevaheline tehing erineb sellest, mille teeksid sõltumatud isikud. Tulumaksuseaduse mõistes loetakse seotud osalisteks ka ühte kontserni kuuluvaid äriühinguid. Artiklis keskendutaksegi ühte kontserni kuuluvate äriühingute omavahel antud laenu intressimäärale ning selle turutingimustele vastavuse hindamisele.


Artikli täisversiooni saab lugeda e-ajakirja Raamatupidamisuudised PLUSS värskes numbris.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes