Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Lühikokkuvõtted

Toomas Villems, vandeaudiitor Likvideeritavad raamatupidamiskohustuslased on need, kelle puhul on vastu võetud likvideerimis- või sundlõpetamise otsus ning seetõttu on tegevuse jätkuvuse printsiip kaotanud kehtivuse.
Leonid Agejev, partner, Larssen TM CS Äri peamine eesmärk on kasu saada ning on loogiline, et ettevõtjad on huvitatud sellest, et nende tegevuse maksualased tagajärjed oleksid minimaalsed.
Eve Neumann, vanemkonsultant, Ernst & Young Baltic Finantsaruandlus on olulisemaid kommunikatsioonivahendeid ettevõtete ja infotarbijate vahel. Igas riigis esitatakse finantsaruandlus kohalike organite kehtestatud arvestusreeglite ja põhiprintsiipide alusel. Arvestades üleilmastuvat maailma ning…
Kaire Piirsalu, coach, Novi Eneseteostuse Keskus Sinu ja sinu eesmärgi vahel võib mõnikord olla vaid üks negatiivne uskumus.
Ain Ulmre, Põhja maksu- ja tollikeskuse maksude osakonna konsultant Pöördmaksustamine tähendab seda, et kauba või teenuse maksustatavalt väärtuselt arvutab käibemaksu ostja, mitte kauba müüja või teenuse osutaja.
Stella Zdobnõh, vandeaudiitor Finantsaruandlust ei koostata mitte ainult ettevõtte juhtkonna, vaid ka väliskasutajate huvides. Sellest, kui kohusetundlikult ja professionaalselt on ettevõtte aastaaruanne koostatud, sõltuvad ka võlausaldajate, omanike, tarnijate, ostjate, klientide…
Anne Mobel, vanemprojektijuht, Deloitte Audit Eesti Küllap on paljudele, kel põhivarade piirmäär suhteliselt madal on olnud, tuttav järgmine situatsioon: kuigi bilansis kajastub põhivara jääkväärtuses kõigest 20 000 eurot, moodustab selle…
Darja Roos, vannutatud audiitor Donoway Assurance Member Crowe Horwath International Ettevõtete juhid vajavad operatiivotsuste vastuvõtmiseks õigeaegset ja täielikku informatsiooni. Informatsiooni analüüs ja äri efektiivne juhtimine pole võimalik ilma juhtimisarvestusesüsteemita, mida…
Vello Vallaste, PhD (econ), MEng, MPsych, CMC   Erinevalt finants- ja maksuarvestusest ei ole juhtimisarvestus kohustuslik, vaid seda tehakse vastavalt vajadusele kooskõlas organisatsioonis kehtivate eeskirjade ja tavadega ning see käsitleb…
Darja Roos, vandeaudiitor, Donoway Assurance Member Crowe Horwath International Diskontomäära kasutatakse nii finantsanalüüsis, äri- ja investeeringute tasuvuse hindamisel kui ka raamatupidamises, näiteks siis, kui on vaja leida põhivara kasutusväärtust. Diskontomäära…
Ain Ulmre, Põhja maksu- ja tollikeskuse maksude osakonna konsultant Käibemaksuseaduse muudatustest tingituna tuli rahandusministri määrusega kehtestada ka uued käibemaksuvormid: •    uus käibedeklaratsiooni vorm KMD; •    uus ühendusesisese käibe aruande vorm…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes