18.11.2013 Esmaspäev

Maksu- ja raamatupidamisarvestuse erisustest

Ühe ja sama tehingu kajastamine raamatupidamis- ning maksuarvestuses võib erineda olulisel määral.

Anne Mobel, vandeaudiitor ja Ivo Vanasaun, juhtiv maksukonsultant
Anne Mobel, vandeaudiitor ja Ivo Vanasaun, juhtiv maksukonsultant Foto: Deloitte Audit Eesti ja Deloitte Advisory

Küllap on nii mõnigi raamatupidamisega esmatutvust teinu või ka kogemustega raamatupidaja olnud aeg-ajalt kimbatuses tehingute kajastamise ja maksude deklareerimise ning tasumise õige momendi määramisega, sest ühe ja sama tehingu kajastamine raamatupidamis- ning maksuarvestuses võib erineda väga olulisel määral. Nende kahe arvestuse erisuste tundmine on äärmiselt tähtis äritegevuseks vajalike rahavoogude planeerimisel, eriti nendes ettevõtetes, kelle põhitegevusega kaasnevate arvelduste maksetähtajad on tavapärasest pikemad (nt 30–90 päeva).

Peamised erinevused

Alljärgnevalt on kirjeldatud peamised erinevused raamatupidamis- ja maksuarvestuse vahel:

Raamatupidamisarvestus Maksuarvestus
Tekkepõhisus vs kassapõhisus
Kõik tehingud kajastatakse tekkepõhiselt, sõltumata sellest, kas raha tehingu eest on üle kantud või laekunud. Reaalne maksukohustus tekib raha ülekandmisega ehk tehingu lõpliku sooritamisega, v.a käibemaksuarvestuses (näiteks kapitalirendi korral, kus käive tekib kauba üleandmise hetkel, või muude kauba-teenuse müügitehingute korral, kus ei toimu ettemaksuga tasumist).

Näide

Üldkoosoleku otsuse kohaselt makstakse aruandeaastale järgneva aasta jooksul neljas osas osani¬kele dividende summas 200 000 eurot.

Raamatupidamislikult eraldatakse dividendide osa kohe pärast vastava otsuse vastuvõtmist, mille tulemusena tekib ettevõtjal dividendikohustus (200 000 eurot). Välja kuulutatud summalt arvutatakse kohe ettevõtte tulumaks määras 21/79 (53 164,56 eurot), mis kajastatakse täies ulatuses dividendikohustuse tekkimisel ettevõtte kasumiaruandes ning lisatakse dividendikohustusele.

Reaalne maksukohustus tekib osamaksete tegemisel: tasutud summa 50 000 eurot, maksukohustus 13 291,14 eurot = 50 000 eurot x 21/79. Väljamaksmata dividende ning tulumaksu kajastatakse bilansis kui kohustust omanike ees. Arvestuse lihtsustamiseks kajastatakse tihti dividendi tulumaks maksukohustusena maksuvõlgades. Kui majandusaasta lõpuks ei ole reaalset maksukohustust tekkinud, siis tuleks raamatupidamise registrites teha esitlust korrigeeriv ümberkanne.


Pikemalt saab sellest, kuidas ühe ja sama tehingu kajastamine raamatupidamis- ning maksuarvestuses võib erineda olulisel määral, lugeda majandusajakirja Raamatupidamisuudised novembrinumbrist. Ajakirja saab tellida siit.