Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Isik töötab käsunduslepingu alusel asutuse ühes osakonnas, kuid osaleb teise osakonna nõupidamisel eksperdina. Kas nõupidamise toitlustamise puhul tuleb tasuda isiku eest erisoodustus?

Vastab MTA spetsialist Ester:

Küsimused KMS §-i 29 lõike 4 muudatuse kohta: ...teenuse saamisel arvatakse sisendkäibemaks maha vastavalt selle sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsusele, kui mitte rohkem kui 50 protsenti, võttes arvesse maksustatava ja maksuvaba käibe osatähtsuse.

Kas on näiteks maksuameti või rahandusminiteeriumi poolt täpselt lahti seletatud või toodud konkreetseid näited, kuidas tuleb toimida mahaarvatava käibemaksuga, kui ettevõtte kasutab sisendkäibemaksu mahaarvamisel KMS §-i 32 sätestatut? Kas võime kasutada üldist sisendkäibemaksu mahaarvamise proportsiooni või tuleb iga auto jaoks määrata konkreetne ettevõtluses kasutamise osatähtsuse määr?
Kui palju võime käibemaksu küsida tagasi, kui üldine proportsioon on näiteks 38%, 50% või siis 61%? Kas on võimalik tuua konkreetseid näiteid?

Vastab Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Ain Ulmre:

Toetuse saaja on sõlminud tööpraktika lepingu, kus on tellinud töövõtja käest tööpraktika läbiviimise toetuse raha eest. Töövõtja on käibemaksukohustuslane. Kas töövõtja peab esitama arve toetuse saajale käibemaksuga või ilma?

Vastab Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Ain Ulmre:

Eesti resident lahkub Eestist elamast ja seetõttu muutub ka tema residentsus. Tööandja teeb talle viimase väljamakse pärast residentsuse muutumist. Makse on töö eest, mis tehti veel Eestis ajal, mil isik oli Eesti resident. Kuidas tuleks väljamakse TSD-l deklareerida: kas maksena residendile või mitteresidendile?

Vastab MTA spetsialist Reet:

Üürilepingus on kirjas, et üürnik tasub üürileandjale (äripind, maksuametit teavitatud käibemaksu lisamisest) tagatisraha. Kokkuleppes on kirjas, et tagatisraha tagastatakse üürilepingu lõppemisel juhul, kui üürnikul on kõik lepingust tulenevad kohustused täidetud ning pind antakse üle nõutud seisukorras. Vastasel juhul jäetakse tagatisraha üürileandjale. Kas tagatisraha kohta tuleks üürnikule lisada arve koos käibemaksuga või ilma? Ettevõte kajastab tagatisraha nõudena mittetuluna.

Vastab Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Ain Ulmre:

Kingiks saadud maja remondist (aastaid tagasi) ülejäänud vana kasutatud ehitusmaterjali müün praegu juriidilisele isikule. Küsimus, kas pean sellelt maksma tulumaksu? Kulusi näidata ei ole.

Vastab MTA spetsialist Reet:

Alustav ettevõte ei ole veel registreeritud käibemaksukohuslaseks ning plaanib Eestis toodetud kaupa Venemaale eksportida (oleme vahendajad, ostame Eestist ja müüme edasi). Kui ostame Eestist kaupa eesmärgiga edasi müüa, kas siis Eestis asuv firma võib meile kaupu ilma käibemaksuta müüa? Kas selle kauba võime ka partnerile Venemaale 0%-lise käibemaksuga müüa?

Vastab Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Ain Ulmre:

Meie firma ei ole käibemaksukohustuslane. Juhataja tõi raamatupidamisse eraisikule välja kirjutatud arved, mille sisuks on Facebooki reklaamiteenus. Müüja on Facebook Ireland (Iirimaa käibemaksukohustuslane) ja reklaamitakse meie firmat Facebookis.
- Kas võib teha kulu hüvitamise juhatajale ja arvestada reklaami firma kuluna?
- Kas firma peab võtma ennast piiratud käibemaksukohustuslaseks ja maksma käibemaksu alates esimesest taolisest ostust (nagu peaks tegema kui Facebooki arve oleks väljastatud meie firma nimele)?

Vastab Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Ain Ulmre:

Omame korterit mis on saadud umbes 20 aastat tagasi ostueesõigusega erastamise teel. Lisaks sain 12 aastat tagasi päranduseks maja osa, milles alaliselt elame. Nüüd soovime müüa oma korterit. Kas sellisel juhul peame tasuma korteri müügist saadud summalt tulumaksu?

Vastab MTA spetsialist Reet:

Käibemaksuseaduses § 37 on öeldud et arvel peab olema märgitud summa koos käibemaksuga ja ilma käibemaksuta. Kui arvel on iga real märgitud käibemaksuga summa (iga kauba kohta) ja lõpus on kogusumma käibemaksuga, käibemaks eraldi ja tasumisele kuuluv summa. Kas nii on õige arvet kajastada? Kui kriitiline see on, kui kirjutame kohe iga kauba reale summa koos käibemaksuga?

Vastab Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Ain Ulmre:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes