Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Kas on võimalik toimida nii, et sõlmin USA ettevõttega töövõtulepingu ja maksan ise Eesti riigile vajalikud maksud (tulu- ja sotsiaalmaks), kui ma ei ole FIE? Kuidas saab niimoodi makse maksta? Ettevõtte nõuab ka kord aastas tõestust, et maksud oleksid riigile makstud.

Vastab MTA spetsialist Reet:

Kas tööandja peab tasuma töötaja eest seadusega määratud miinimumi (hetkel 105,6 eurot), kui töötaja on olnud haigus- või hoolduslehel ning seetõttu on tema kuupalk väiksem kui 320 eurot, või võib seda reaalselt teenitud töötasult arvestada.

Vastab MTA spetsialist Tatjana:

Kui ei ole siiani täidetud TSD lisa 7 tabel 1 omakapitali tehtud sisse- ja väljamaksed, siis kas nüüd tuleks need deklaratsioonid parandada (nt 2013 detsembris oli osakapitali sissemakse) või võib neid nüüd erandkorras deklareerida jaanuar 2015 deklaratsioonis koodiga 7020? Kui emaettevõte on asutanud tütarettevõtte ja teinud tütre osakapitali sissemakse 3000 eurot, kas siis selle näitab tütarettevõte oma jaanuarikuu 2015 deklaratsiooni lisa 7?

Vastab MTA spetsialist Ester:

Töötukassast planeeritakse võtta tööpraktikale praktikanti (selle perioodi eest temale tasu ei maksta). Pärast praktika lõppu, mitte hiljem kui 4 kuu pärast, sõlmitakse temaga tööleping. Mis hetkel peaks tööandja töötamise registreerida?

Vastab MTA spetsialt Tatjana:

Ettevõte müüb kaupu ja teenuseid lasteaedadele, kellel on oma registrikood, kuid arveid tasub kohalik omavalitsus, kellel on teine registrikood. Missugust asutust tuleks KMD INF A vormil deklareerida, kas kauba/teenuse tegelikku saajat või selle eest maksjat?

Vastab MTA otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Ain Ulmre:

Mida kirjutada KMD INF B-osa lahtrisse 2 ehk siis tehingupartneri registrikoodi lahtrisse Leedu (või mõne teise riigi) tarnija kohta, kellel on Eesti käibemaksunr?

Vastab MTA otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Ain Ulmre:

Dividendid maksti välja ja sai deklareeritud TSD lisal 7 ja INF vomril. Kuid hiljem tunnistati dividendide maksmine kehtetuks ja dividendid tagastati. Kuidas deklareerin? Üritasin deklareerida miinus märgiga lisas 7, aga annab vea teate, et lisa 7 summad peavad olema positiivsed.

Vastab MTA spetsialist Ester:

Eesti firma (käibemaksukohustuslane) osutab programmeerimisteenust Hiina firmale. Kas see on teenus, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti ning käibemaksumäär on 0%? Kui jah, siis mis viide peab arvel täitama?

Vastab Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Ain Ulmre:

Soovin võtta firma kasutusse oma vana sõiduki. Kas tohin selle eraisikuna oma firmale müüa (arvestades ka turuhindadega)?

Vasab MTA spetsialist Eha:

Olen eraisik (pensionär), kellele on tagastatud õigusvastaselt võõrandatud maa. Kinnistu on maatulundusmaa. Kui tellin detailplaneeringu, jaguneb maa kruntideks, tehes parendusi, muutub ka maa sihtotstarve elamumaaks (koostöös vallaga). Kas hiljem krunte müües võib tekkida minul kui eraisikul saadud tulu pealt käibemaksukohustus? Milline on tulu arvutamisel maa algväärtus?

Vastab Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Ain Ulmre:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes