Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Kas mitteresidendist aktsionärile, kes on ka nõukogu liige on õigus maksta välja lähetuse kulud, kui ta reisib Eestisse vaid kohustusest osaleda nii aktsionäride üldkoosolekul kui ka nõukogu koosolekutel?

Vatab MTA Lääne maksukeskuse osakonna juhataja Ester Kuivas:

Kas mitteresidendist aktsionärile, kes on ka nõukogu liige, tuleb maksta välja lähetuse kulud, kuna ta reisib Eestisse vaid kohustusest osaleda nii aktsionäride üldkoosolekul kui ka nõukogu koosolekutel?

Vastab MTA spetsialist Ester:

Tegelen ettevõtlusega (OÜ) isikliku elamispinna ühes toas,toa eest rendi arveid OÜ-le ei esita, kuid küsimus on selline, et kui ostan laua ja kontoritooli töö tegemiseks,kas või need soetatud kaubad firma kuludesse kanda? Selgituseks niipalju,et OÜ ei ole käibemaksukohustuslane ja firmale on esitatud arve nende kaupade eest.

Vastab MTA spetsialist Ester:

Eraisik soovib osta kasutatud põllumajandustehnikat (nt traktor) Soome kodanikult (eraisikult) ja tuua see Eestisse. Kas eestlane peab tasuma ka käibemaksu eelnevalt mainitud kauba eest Soome riigile? Kas eraisikult eraisikule müüdav kaup on käibemaksuga maksustatav ja kui on, siis kummas riigis see tasuda tuleb?

Vastab MTA spetsialist Kaia:

Kinnistu on abikaasade ühisomandis. Kinnistu võõrandatakse ja võõrandamisel tekib kasu (müügihind - soetusmaksumus - dokumtaalselt tõendatud seotud kulud). Mees kasutab sellel kinnistul asuvat elamut enda elukohana ja tal on õigus saada tulumaksuseaduse (edaspidi - TuMS) § 15 lg 5 p 1 alusel maksuvabastus. Naine ei ela koos mehega. Kas ka naisel, kes antud juhul ei ela koos mehega kinnistul asuvas eluruumis, on samuti õigus saada TuMS-i § 15 lg 5 p 1 järgi maksuvabastus? Kinnistut saab müüa üksnes abikaasade ühisvarana ja tehingus ei ole võimalik eristada abikaasade ühisomandi osi. Juhul, kui naisel ei ole õigust maksuvabastusele, siis kas naine peab tasuma kinnistu müügi kasumi (müügihind - soetusmaksumus - dokumtaalselt tõendatud seotud kulud) poolest summast (50%) tulumaksu?

Vastab MTA spetsialist Reet:

Ekspordi tollideklaratsioon koostati arve alusel, arvel oli aga kauba maksumus ja transpordi maksumus eraldi välja toodud. Tollideklaratsioonil on kauba väärtuseks ainult kauba maksumus. Kuidas seda käibedeklaratsioonil kajastada? Kas real 3.2 näitan ainult kauba väärtuse? Kuhu aga panna arvel olev transpordi maksumus?

Vastab MTA spetsialist Kaia:

Töötaja viibis töölähetusel ja parkis ettevõtte sõidukiga selleks mitte ettenähtud kohale. Esitatud leppetrahvi nõudel on ettevõtte sõiduki reg.märk. Kui ettevõte nimetatud leppetrahvi tasub, kas siis tuleb tasuda ka tulumaks? S.t. kas tegemist on ettevõtlusega seotud või mitteseotud kuluga? Töötaja täitis tööülesandeid.

Vastab MTA spetsialist Ester:

Kas Venemaalt ostetud teenust tuleb pöördkäibemaksustada? Teenuse tekkimise koht on Venemaa ja Eesti firma, kes seda teenust sealt ostab ja seal kasutab, on käibemaksukohuslane Eestis.

Vastab MTA spetsialist Kaia:

Töövaidluskomisjoni otsuse nõuab sisse kohtutäitur koos tulumaksu ja kogumispensionimaksega. Kas ettevõte peab tasuma antud juhul sellelt summalt sotsiaalmaksu? Kui jah, siis kuidas kajastada seda deklaratsioonil? Mis saab endise töötaja tulumaksust ning kogumispensionimaksest? Kas selle tasub kodanik ise?

Vastab MTA spetsialist Kersti:

Kui juhatuse liige annab oma firmale intressita laenu, kas siis tekib maksukohustus?

Vastab MTA spetsialist Ester:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes