24.09.2018 Esmaspäev

Eelarvenõukogu: valitsus peaks eesmärgiks seadma struktuurse ülejäägi

Eesti eelarvepoliitikat hindava eelarvenõukogu hinnangul peaks valitsus seadma eesmärgiks väikese struktuurse ülejäägi.

Rahandusministeeriumi 2018. aasta suvise majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus sel aastal 3,6 protsenti ja 2019. aastal 3 protsenti. Võrreldes kevadega on kasvuprognoosi nõrgema välisnõudluse tõttu langetatud. Eelarvenõukogu hinnangul kirjeldab ministeeriumi prognoos piisava usaldusväärsusega Eesti majanduskasvu ja inflatsiooni väljavaadet ning on kooskõlas mitme teise institutsiooni prognoosiga, teatas nõukogu.

Rahandusministeeriumi hinnangul ületab Eesti majandus sel ja järgmisel aastal oma pikaajaliselt jõukohast taset. Võrreldes ministeeriumiga on eelarvenõukogu hinnang majandustsükli hetkeseisule isegi parem. Sellest annab tunnistust kiire palgakasv, töötuse madal tase, suur vabade ametikohtade arv ja kõrge hõivemäära jätkuv tõus. Tavapärasest selgelt paremale majandusolukorrale viitavad ka ettevõtjad.

Tugev majandustsükli seis soodustab hea maksulaekumise jätkumist. Eelarvenõukogu hinnangul võib tööjõumaksude laekumine olla prognoosis oodatust isegi kiirem, kuid käibemaksu laekumise puhul on tõenäolisem alalaekumise risk. Kokkuvõttes on maksude üle- ja alalaekumise riskid tasakaalus.

Rahandusministeeriumi suvise prognoosi järgi on valitsussektori eelarvepositsioon 2019. aastal struktuurses puudujäägis 0,2 protsenti SKT-st. Eelarvenõukogu soovitab järgmise aasta riigieelarve eelnõu koostamisel parandada struktuurset eelarvepositsiooni vähemalt 0,4 protsendipunkti SKT-st ehk umbes 100 miljoni euro võrra.

Eelarvenõukogu hinnangul on esiteks oluline kinni pidada riigi eelarvestrateegias seatud struktuurse tasakaalu eesmärgist ning teiseks ei ole praeguses majanduse kõrgkonjunktuuris mõistlik eelarvepoliitikat lõdvendada. Käesolevaks aastaks ootab rahandusministeerium struktuurset ülejääki 0,2 protsenti SKT-st.

Riigieelarve seaduse järgi peab eelarvenõukogu andma kahe nädala jooksul oma hinnangu rahandusministeeriumi suvise makromajandus- ja rahandusprognoosi kohta, mis on aluseks järgmise aasta riigieelarve väljatöötamisele. Eelarvenõukogu tutvustas oma arvamuse põhisõnumeid 19. septembri valitsuskabineti nõupidamisel.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes