gif Company 930x140 ee

 

19.03.2019 Teisipäev

Töölepingu lõpetamine: viisid, eeldused, probleemid

Töölepingu lõpetamise aluseks on üldjuhul kirjalik avaldus.
Töölepingu lõpetamise aluseks on üldjuhul kirjalik avaldus. Foto: Pixabay

Jaanika Reilik-Bakhoff, jurist ja Birje Kalmus, advokaat, Advokaadibüroost LMP arutlevad töölepingu lõpetamise nüansside üle.

Töölepinguid saab sõlmida tähtajaliselt ja tähtajatult. Olenevalt sellest, milline leping on sõlmitud, toimub ka lepingu lõpetamine. Üldjuhul tuleb töölepingu lõpetamiseks teha teisele poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus. Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 95 lg 1 teise lause kohaselt on ülesütlemisavaldus tühine, kui seda tehes rikutakse vorminõudeid.

Erandiks on töölepingu lõpetamine kokkuleppel, sel juhul vorminõuded puuduvad. Siiski peaks meeles pidama, et suulise kokkuleppe alusel töölepingu lõpetamist on hiljem raske tõendada. Eelnevast tulenevalt on soovituslik tööleping lõpetada viisil, mil seda on võimalik hiljem tõendada (e-kirja teel, tähitud kirjaga või kirjalikult kahe

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes