16.07.2020 Neljapäev

Kelle poole pöörduda, kui töötamise registri kanne ei ole õige?

Töötamise registri (TÖR) kannete õigsuse eest vastutab esmajärjekorras tööandja, sest maksukorralduse seaduse kohaselt on just tema kohustus teha töötamise registrisse kanne töötaja tööle asumise ehk töölepingu sõlmimise, töösuhte peatumise (näiteks lapsehoolduspuhkuse ajaks või poolte kokkuleppel toimuva pikemaajalise tasustamata puhkuse ajaks) ning töölepingu lõppemise kohta.

Töötamise registrist kande kustutamine või kande lõpetatuks märkimine ei lõpeta töölepingulist suhet.
Töötamise registrist kande kustutamine või kande lõpetatuks märkimine ei lõpeta töölepingulist suhet. Foto: pexels

Töötamise registri kandega on seotud mitmed inimese jaoks oluliste õiguste tekkimised, sh õigus ravikindlustusele, õigus vanemahüvitisele, aga ka õigus töötuks jäämisel ennast töötuna arvele võtta ja taotleda töötushüvitisi. Oluline on, et töösuhte lõpetamine toimuks tegelikule põhjusele vastaval alusel. Mitte kõik töösuhte lõpetamise alused ei anna õigust eelnimetatud hüvedele. Üksi töötamise registri kanne neid õigusi ei taga, kuid koos teiste oluliste dokumentidega võib see olla määrava tähtsusega.

Paraku tekib elus olukordi, kui ebaõige TÖR kanne saab inimesele takistuseks näiteks seadusega ettenähtud hüvede ja sotsiaalse kaitse saamisel. Alljärgnevalt lühike käitumisjuhis, kuidas sellistes olukordades tuleks käituda ning kelle poole ja millises järjekorras pöörduda:

Inimene avastab, et töötamise registris on ta töötajana kirjas ettevõtte juures, kus ta kunagi töötanud ei ole ning ei ole ka muul moel seotud olnud.

 1. Tuleb pöörduda vähemalt e-kirjaga (jätke ka endale alles saadetud kiri) – vajadusel pöörduge korduvalt ja erinevaid kanaleid kasutades – ettevõtte ametlikule ehk Äriregistris näidatud aadressile (andmete otsing https://www.rik.ee/et/e-ariregister) ning nõuda kande kustutamist.
   
 2. Kui töötaja on teinud omalt poolt kõik pingutused tööandja leidmiseks, kuid see ei ole õnnestunud, siis pöördub töötaja Maksu- ja Tolliameti (edaspidi MTA) poole kande lõpetamiseks. MTA ametnik vaatab pöördumise läbi, püüab omalt poolt leida võimalused TÖR kande parandamiseks (sh tööandjal kanne teha) ning kui see ei õnnestu, siis saadab MTA ametnik töötaja pöördumise edasi Tööinspektsioonile e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., et Tööinspektsioon saaks anda pöördujale vajalikud suunised edasisteks tegevusteks.
   
 3. Kui korduvad pöördumised ettevõtte poole ei aita, siis tuleb inimesel pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse

a.Töösuhte lõppemise tuvastamist (see nõue on vajalik, kuigi teate, et töösuhet ei ole kunagi olnud, et vaidlusorgan saaks tuvastada, et töösuhet ei ole olnud) ja
b.Töötamise registri kannete muutmist kohtu või töövaidluskomisjoni otsuse alusel.

 1. Kui töövaidluskomisjon või kohus on teinud asjas otsuse, siis
  • Töövaidluskomisjon saab kandemuudatused teha jõustunud otsuse alusel.
  • Võimalus on pöörduda veelkord endise tööandja poole otsuse alusel kandemuudatuste tegemiseks või
  • Jõustunud kohtuotsusega tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, kus tehakse otsuse alusel kandemuudatused.

Tööandja tegi tööle asumise kohta kande, aga kustutas selle paari päeva pärast ja ütles, et töötaja ei läbinud katseaega ehk tööleping on lõppenud.

Töötamise registrist kande kustutamine või kande lõpetatuks märkimine ei lõpeta töölepingulist suhet. Töölepingu lõpetamise tingimused tulenevad töölepingu seadusest. Suuliselt saab töölepingut lõpetada ainult poolte kokkuleppel, muudel juhtudel ehk töölepingu korralisel või erakorralisel ülesütlemisel peab tööandja või töötaja andma teisele poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kirjaga) selgelt väljendatud ülesütlemisavalduse. Vaata täpsemalt Tööelu portaalist.

Kui töötaja avastab, et TÖR-is on kanded ikkagi muutmata ehk korrektseid kandeid ei ole, siis:

1. Tuleb pöörduda vähemalt e-kirjaga (see peaks ka endale alles jääma) tööandja poole ning paluda kanne taastada ning teha korrektsed kanded, mis vastavad tegelikkusele ja on kooskõlas töölepingu seaduses sätestatuga.

Tähelepanu! Töösuhe jätkub kuni üks või teine pool annab ülesütlemisavalduse!

 1. Kui tööandja keeldub tühistatud kannet taastamast, siis tuleb töötajal käia tööl edasi ja nõuda tööd või öelda ise tööleping üles katseajal töölepingu seaduse § 86 lg 1 alusel, teatades 15 päeva ette.
   
 2. Kui ülesütlemisavaldus on käes, aga TÖR kannet ei ole, siis saab pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse nõudes
 • Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
 • Töötamise registri kannete muutmist kohtu või töövaidluskomisjoni otsuse alusel.
 1. Kui töövaidluskomisjon või kohus on teinud asjas otsuse, siis
 • Töövaidluskomisjon saab kandemuudatused teha jõustunud otsuse alusel.
 • Võimalus on pöörduda veelkord endise tööandja poole otsuse alusel kandemuudatuste tegemiseks või
 • Jõustunud kohtuotsusega tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, kus tehakse otsuse alusel kandemuudatused.

Töötajaga on sõlmitud kirjalik tööleping, kuid TÖR-is on töötamise aluse kohta kanne „muu VÕS“.

1. Töötaja pöördub vähemalt e-kirjaga tööandja poole ning palub muuta TÖR kande korrektseks ehk tegelikkusele vastavaks.

Tähelepanu! Kuni kolm kuud töötamise algusest saab tööandja kandeid ise teha (seda siis nii, et töötamise algusest kolm kuud tagasiulatuvalt, samuti lõpetamise kannet lõpetamisest kolm kuud tagasiulatuvalt jne). Kui kande tegemisest on möödas rohkem kui kolm kuud, peab tööandja pöörduma MTA poole autenditud kanalist (MTAst suhtluse rakenduse kaudu) või digiallkirjastatud avaldusega. Töötamise registri kande muutmine (seal hulgas ka töötamise liigi muutmine) peab olema kooskõlas TSDl deklareeritud väljamakse liigiga.

 1. Kui tööandja keeldub kandemuudatuse tegemisest, siis saab töötaja pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse nõudes
 • Töösuhte tuvastamist ja
 • Töötamise registri kannete muutmist kohtu või töövaidluskomisjoni otsuse alusel.
 1. Kui töövaidluskomisjon või kohus on teinud asjas otsuse, siis
 • Töövaidluskomisjon saab kandemuudatused teha jõustunud otsuse alusel.
 • Võimalus on pöörduda veelkord endise tööandja poole otsuse alusel kandemuudatuste tegemiseks või
 • Jõustunud kohtuotsusega tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, kus tehakse otsuse alusel kandemuudatused.

Tööleping on ammu lõpetatud ja see on tõendatav ehk on olemas ülesütlemisavaldus, poolte kokkulepe vms., kuid TÖR-is jätkuvalt kehtiv töösuhe ehk lõpetamise kannet ei ole tehtud.

 1. Töötaja pöördub vähemalt e-kirjaga tööandja poole ning palub muuta TÖR kande korrektseks ehk tegelikkusele vastavaks.

  Tähelepanu! Kuni kolm kuud töötamise algusest saab tööandja kandeid ise teha (seda siis nii, et töötamise algusest kolm kuud tagasiulatuvalt, samuti lõpetamise kannet lõpetamisest kolm kuud tagasiulatuvalt jne). Kui kande tegemisest on möödas rohkem kui kolm kuud, peab tööandja pöörduma MTA poole autenditud kanalist (MTAst suhtluse rakenduse kaudu) või digiallkirjastatud avaldusega. Töötamise registri kande muutmine (seal hulgas ka töötamise liigi muutmine) peab olema kooskõlas TSDl deklareeritud väljamakse liigiga.
   
 2. Kui töötaja on teinud omalt poolt kõik pingutused tööandjaga suhtlemiseks, kuid see ei ole viinud TÖR kande parandamiseni, siis pöördub töötaja Maksu- ja Tolliameti (edaspidi MTA) poole kandemuudatuste tegemiseks.

  MTA ametnik vaatab pöördumise läbi, püüab omalt poolt leida võimalused TÖR kande parandamiseks (sh tööandjal kanne teha) ning kui see ei õnnestu, siis saadab MTA ametnik töötaja pöördumise edasi Tööinspektsioonile e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., et Tööinspektsioon saaks anda pöördujale vajalikud suunised edasisteks tegevusteks. 

 3. Kui endine tööandja keeldub kandemuudatuse tegemisest, siis saab töötaja pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse nõudes
 • Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
 • Töötamise registri kannete muutmist kohtu või töövaidluskomisjoni otsuse alusel.
 1. Kui töövaidluskomisjon või kohus on teinud asjas otsuse, siis
 • Töövaidluskomisjon saab kandemuudatused teha jõustunud otsuse alusel.
 • Võimalus on pöörduda veelkord endise tööandja poole otsuse alusel kandemuudatuste tegemiseks või
 • Jõustunud kohtuotsusega tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, kus tehakse otsuse alusel kandemuudatused.

Töösuhe on ammu lõppenud (pooled ei suhtle ega küsi/võimalda töötamist), kuid töölepingu lõpetamist ei ole kuidagi vormistatud ja tõendid selle kohta puuduvad ning TÖR-is jätkuvalt kehtiv töösuhe ehk lõpetamise kannet ei ole tehtud.

 1. Tuleb pöörduda vähemalt e-kirjaga (jätke ka endale alles saadetud kiri) – vajadusel pöörduge korduvalt ja erinevaid kanaleid kasutades – ettevõtte ametlikule ehk Äriregistris näidatud aadressile (andmete otsing https://www.rik.ee/et/e-ariregister) ja teha ettepanek lõpetada tööleping poolte kokkuleppel. Tähelepanu! Kokkulepe eeldab teise poole nõustumist ettepanekuga.
   
 2. Juhul kui ettevõte ei reageeri ehk ei vasta, ei muuda kannet, siis on järgmine võimalus saata töölepingu korralise ülesütlemise avaldus (töölepingu seaduse § 85 mõistes ehk nö omal soovil) või erakorralise ülesütlemise avaldus (töölepingu seaduse § 91 lõike 2 või 3 alusel) e-kirjaga ning lisaks ka näiteks väärtkirjaga, et vajadusel oleks tõendatav, mis dokument ja kuhu toimetati ning kes ja millal selle vastu võttis.
 1. Kui ülesütlemisavaldus on kätte toimetatud, kuid TÖR kannet ikkagi ei muudeta, siis saab töötaja pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse nõudes
 • Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
 • Töötamise registri kannete muutmist kohtu või töövaidluskomisjoni otsuse alusel.
 1. Kui töövaidluskomisjon või kohus on teinud asjas otsuse, siis
 • Töövaidluskomisjon saab kandemuudatused teha jõustunud otsuse alusel.
 • Võimalus on pöörduda veelkord endise tööandja poole otsuse alusel kandemuudatuste tegemiseks või
 • Jõustunud kohtuotsusega tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, kus tehakse otsuse alusel kandemuudatused.

Ettevõttel olid majanduslikud raskused ja tööandja leppis töötajatega kokku määramata ajaga tasustamata puhkuses. Seejärel kadus ettevõtte juhatuse liige ära, kuid peagi ilmusid Äriregistrisse juhatuse liikmetena täiesti võõrad nimed. Nüüd ei ole tööd, aga kanded töölepingu kohta on registris ikka lõpetamata.

 1. Tuleb pöörduda vähemalt e-kirjaga (jätke ka endale alles saadetud kiri) – vajadusel pöörduge korduvalt ja erinevaid kanaleid kasutades – ettevõtte ametlikule ehk Äriregistris näidatud aadressile (andmete otsing https://www.rik.ee/et/e-ariregister), kirjeldada olukorda ja küsida, mis on uutel juhatusel liikmetel ettevõtte ja töötajatega kavas.

  Soovi korral võib teha kohe ka ettepaneku lõpetada tööleping näiteks poolte kokkuleppel. Tähelepanu! Kokkulepe eeldab teise poole nõustumist ettepanekuga.
   
 2. Juhul kui ettevõte ei reageeri ehk ei vasta, ei muuda kannet, siis on järgmine võimalus saata töölepingu korralise ülesütlemise avaldus (töölepingu seaduse § 85 mõistes ehk nö omal soovil) või erakorralise ülesütlemise avaldus (töölepingu seaduse § 91 lõike 2 või 3 alusel) e-kirjaga ning lisaks ka näiteks väärtkirjaga, et vajadusel oleks tõendatav, mis dokument ja kuhu toimetati ning kes ja millal selle vastu võttis.
   
 3. Kui ülesütlemisavaldus on kätte toimetatud, kuid TÖR kannet ikkagi ei muudeta, siis saab töötaja pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse nõudesa. Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
  b. Töötamise registri kannete muutmist kohtu või töövaidluskomisjoni otsuse alusel.

 4. Kui töövaidluskomisjon või kohus on teinud asjas otsuse, siis
 • Töövaidluskomisjon saab kandemuudatused teha jõustunud otsuse alusel.
 • Võimalus on pöörduda veelkord endise tööandja poole otsuse alusel kandemuudatuste tegemiseks või
 • Jõustunud kohtuotsusega tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, kus tehakse otsuse alusel kandemuudatused.

Töötaja jäi 2 aastat tagasi lapsehoolduspuhkusele. Vahepeal müüdi ettevõte maha uutele omanikele ja ettevõte on muutnud ka oma tegevusvaldkonda ning muutunud on ka juhatuse liikmed. Töölepingut ei ole lõpetatud, kanne töölepingu kohta on töötamise registris peatatud.

 • Töövaidluskomisjon saab kandemuudatused teha jõustunud otsuse alusel.
 • Võimalus on pöörduda veelkord endise tööandja poole otsuse alusel kandemuudatuste tegemiseks või
 • Jõustunud kohtuotsusega tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, kus tehakse otsuse alusel kandemuudatused.

Tuleb pöörduda vähemalt e-kirjaga (jätke ka endale alles saadetud kiri) – vajadusel pöörduge korduvalt ja erinevaid kanaleid kasutades – ettevõtte ametlikule ehk Äriregistris näidatud aadressile, kirjeldada olukorda ja küsida, mis on uutel juhatusel liikmetel kavas.

Töötajal peab endal ka selge olema, kas ta soovib tööle naasta või ei ole tal enam ka endal töösuhte vastu huvi. Soovi korral võib teha kohe ka ettepaneku lõpetada tööleping näiteks poolte kokkuleppel. Tähelepanu! Kokkulepe eeldab teise poole nõustumist ettepanekuga. 

Töötajal on sellises olukorras õigus teatada lapsehoolduspuhkuse lõpetamisest ja tööle asumisest konkreetse kuupäevaga ette ning siis on ettevõte juba sunnitud otsustama, mida edasi teha. Kas võimaldada senise töölepingu täitmist, pakkuda uut tööd või kasutada seaduslikke võimalusi töölepingu lõpetamiseks. 

 • Juhul kui ettevõte ei reageeri ka korduvatele e-kirjadele ning kirjadele mõistliku aja jooksul, so 2 nädalat viimasest kirjast. Siis on järgmine võimalus töötajale öelda tööleping erakorraliselt üles töölepingu seaduse § 91 lõike 2 alusel seoses tööandjapoolse rikkumisega, mis seisneb töölepingu täitmisest keeldumises ja töö mittevõimaldamises. Sellise avalduse tegemise eeldab, et eelnev lapsehoolduspuhkuse lõpetamise teade ning töölepingu täitmise nõue on vaidluse korral töötaja poolt tõendatav (st näiteks tööandjale saadetud e-kirjad alles).

 • Kui ülesütlemisavaldus on kätte toimetatud, kuid TÖR kannet ikkagi ei muudeta, siis saab töötaja pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse nõudes
 • a. Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
  b. Töötamise registri kannete muutmist kohtu või töövaidluskomisjoni otsuse alusel.
 1. Kui töövaidluskomisjon või kohus on teinud asjas otsuse, siis

a. Töövaidluskomisjon saab kandemuudatused teha jõustunud otsuse alusel.
b. Võimalus on pöörduda veelkord endise tööandja poole otsuse alusel kandemuudatuste tegemiseks või
c. Jõustunud kohtuotsusega tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, kus tehakse otsuse alusel kandemuudatused.

Töötaja andis erakorralise ülesütlemisavalduse töölepingu seaduse § 91 lõike 2 alusel, sest leidis, et tööandja on oluliselt rikkunud töölepingut. Tööandja sellega ei nõustu, kuid ta ei ole ülesütlemist vaidlustanud töövaidluskomisjonis ega kohtus ja keeldub töölepingu lõpetamise kannet töötamise registris tegemast.

 1. Töötaja saab juhtida tööandja tähelepanu nt e-kirjaga, et kande tegemine töötamise registris on tema kohustus ning juhul, kui ta seda kohustust ei täida, siis on töötaja sunnitud pöörduma töövaidluskomisjoni või kohtusse.
   
 2. Kui tööandja ka korduvale tähelepanu juhtimisele ei reageeri, siis saab töötaja pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse nõudes

a. Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
b. Töötamise registri kannete muutmist kohtu või töövaidluskomisjoni otsuse alusel.

 1. Kui töövaidluskomisjon või kohus on teinud asjas otsuse, siis

a. Töövaidluskomisjon saab kandemuudatused teha jõustunud otsuse alusel.
b. Võimalus on pöörduda veelkord endise tööandja poole otsuse alusel kandemuudatuste tegemiseks või
c. Jõustunud kohtuotsusega tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, kus tehakse otsuse alusel kandemuudatused.

Ettevõttel oli ainult üks juhatuse liige ja ainuosanik, kes suri kaks kuud tagasi. Äriühingu tegevus on sisuliselt seiskunud, kolmele töötajale keegi tööd ei anna ning iseseisvalt nad volituste puudumise tõttu midagi teha ei saa. Töötamise registris on kehtiv töölepingu kanne. Mis saab edasi?

 1. Töötajatel on võimalus pöörduda notari poole, et saada informatsiooni võimaliku pärija koha ning kui see info on saadud, siis pöörduda juba tema poole, et saada teavet ettevõtte tuleviku kohta.
   
 2. Võimalus on ka oodata kuni pärand avaneb, et seejärel saada selgust, kas ja kes ettevõtte tegevuse üle võtab.
   
 3. Kuna tööd ei ole ning töösuhe on juriidilise isikuga, siis on võimalik ka tööleping erakorraliselt üles öelda töölepingu seaduse § 91 lg 2 alusel, saates vastavasisulisele ülesütlemisavalduse ettevõtte ametlikule ehk Äriregistris näidatud aadressile.
   
 4. Kui ülesülemisavaldus on ettevõttesse kohale toimetatud ning see on tulevikus vjadusel tõendatav, siis saab töötaja pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse nõudes
 • Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
 • Töötamise registri kannete muutmist kohtu või töövaidluskomisjoni otsuse alusel.
 1. Kui töövaidluskomisjon või kohus on teinud asjas otsuse, siis

a. Töövaidluskomisjon saab kandemuudatused teha jõustunud otsuse alusel.
b. Võimalus on pöörduda veelkord endise tööandja poole otsuse alusel kandemuudatuste tegemiseks või
c. Jõustunud kohtuotsusega tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, kus tehakse otsuse alusel kandemuudatused.

Ettevõtte ainus juhatuse liige, kellel on volitused toimingute tegemiseks, on välismaal kinnipidamisasustuses. Ettevõtte tegevus jätkub osaliselt, kuid keegi ei tea, kauaks juhatuse liige ära jääb või mis edasi saab. Kes lõpetab töötamise registrist töölepingu kande?

 1. Töölepingu lõpetamiseks peab olema seaduslik alus ehk pelgalt juhatuse liikme vangistuse tõttu veel töösuhe ei lõpe. Täpsemalt töölepingu lõpetamisest vaata Tööelu portaalist https://www.tooelu.ee/et/tootajale/toosuhted/tooleping/toolepingu-loppemine 
   
 2. Töötamise registri kannete tegemise, muutmise ja lõpetamise kohustus on tööandjal. Kui töösuhte lõpetamine on seaduse nõuete kohaselt toimunud, siis peab tööandja esindaja tegema ka lõpetamise kande.
   
 3. Juhul, kui kellelgi peale juhatuse liikme TÖR-s kande muutmise õigust ettevõttese antud ei ole ning hetkel ka volitust ka keegi anda ei saa, siis saab töötaja pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse nõudes
 • Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
 • Töötamise registri kannete muutmist kohtu või töövaidluskomisjoni otsuse alusel.
 1. Kui töövaidluskomisjon või kohus on teinud asjas otsuse, siis

a. Töövaidluskomisjon saab kandemuudatused teha jõustunud otsuse alusel.
b. Võimalus on pöörduda veelkord endise tööandja poole otsuse alusel kandemuudatuste tegemiseks või
c. Jõustunud kohtuotsusega tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, kus tehakse otsuse alusel kandemuudatused.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!