26.06.2014 Neljapäev

Põllumajandusministeerium viib registrid vastavusse uue seadusega

Põllumajandusministeerium viib registrid vastavusse uue seadusega
Põllumajandusministeerium viib registrid vastavusse uue seadusega PM

Põllumajandusminister Ivari Padar esitab valitsusele neljapäevasel istungil riigi toidu- ja söödakäitlejate registri, väetiseregistri, taimetervise registri ning põllumajandusloomade registri põhimääruste eelnõud, mille eesmärk on viia määrused vastavusse 1. juulist jõustuva majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega.

Toidu- ja söödakäitlejate registrisse hakatakse kandma lisaks söödakäitlejate andmetele ka toidu ja toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete käitlejate andmeid, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Kui kehtinud korra järgi pidid väetiste käitlejad taotlema enda registrisse kandmist, siis eelnõu järgi asendatakse see teavituskohustusega.

Taimetervise registrisse hakatakse koguma andmeid taimede mikropaljundamise tegevusluba taotlevate ja tegevusloa saanud ettevõtjate kohta, tegevusloa ja loakohustusest vabastamise, majandustegevuse keelu ja ärikeelu, tegutsemiskeelu või ettevõtluskeelu kohta.

Lisaks praegu kogutavatele põhiandmetele hakatakse põllumajandusloomade registrisse koguma loomakaitseseaduse alusel katseloomadega varustamiseks, nende kasvatamiseks või kasutamiseks tegevusloa saanud ettevõtja ja põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel tegevusloa saanud ettevõtja andmeid, samuti tegevusloa ja loakohustusest vabastamise, ettekirjutuse, majandustegevuse keelu ja ärikeelu, tegutsemiskeelu või ettevõtluskeelu kohta.

Muudatused lihtsustavad arvestuse pidamist ja ametlikku kontrolli valdkondade üle. Määrused peaksid jõustuma 1. juulil.

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes