Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Õigus

Ergo Blumfeldt Vandeadvokaadi vanemabi Tamme Otsmann Ruus Vabamets Advokaadibüroo Praktikas on sageli tõusetunud juhtumid, kus äriühing on jäänud võlgu teisele äriühingule ning võlausaldaja on seejärel esitanud saamata jäänud summade osas…
Tambet Laasik, advokaat, Advokaadibüroo Aivar Pilv Kõige üldisemalt on töötaja konkurentsikeeld seadusest või lepingust tulenev isiku eneseteostusvabaduse piirang. Töölepingu seadus sätestab, et konkurentsipiirangu kokkuleppe sõlmimise korral ei tohi töötaja töötada…
Riigikohtu kriminaalkollegium suunas Liviko kartellileppe süüasja arutamiseks riigikohtu kriminaalkolleegiumi täiskogule, kes võttis esmaspäeval kaasuse lahendamiseks lisaaega.
Riigikogu võttis neljapäeval 80 poolthäälega vastu väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muudatused, mille eesmärk on võtta Eesti õigusesse üle finantstagatiste ja väärtpaberite arveldustega seonduvat käsitlev Euroopa Liidu (EL)…
Valitsus arutas ja ei toetanud Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud "Pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 muutmise seaduse" eelnõu (52 SE), millega sooviti sätestada riigipüha ja puhkepäevana ülestõusmispühade 2. püha.
Riigikohtu üldkogu tunnistas täna ravikindlustuse seaduse § 57 lg 6 osaliselt põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks. See säte piiras 65-aastaste ja vanemate isikute õigust haigushüvitisele 90 päevaga aastas, kui neist…
Liina-Maarja Uuemõis Vandeadvokaadi vanemabi Tamme Otsmann Ruus Vabamets Advokaadibüroo Hiljutises kohtulahendis (3-2-1-25-11 ) on Riigikohus põhjalikult analüüsinud mitmeid erinevaid saneerimismenetlusega seonduvaid aspekte, pakkudes muuhulgas lahendusi saneerimisseadusega senilahendamata küsimustele ning andes…
Andmekaitse Inspektsioon sai valmis kokkuvõtva juhise, millesse koondati kõige olulisemad töösuhete ja isikuandmete kaitse puutepunktid. 
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius Euroopa Komisjoni volinik Viviane Redingi eestvedamisel on EL tasandil juba mõnda aega aktiivselt räägitud vajadusest Euroopa andmekaitsereformi järele. Peamine põhjus seisneb selles, et juba üle…
Sakala kirjutab, et viinatootja AS Liiwi Heliis taotleb enda pankrotti, samuti taotleb ettevõtte pankrotti automüüja LX Motors OÜ, kirjutab Sakala.
Sten Veidebaum Vandeadvokaat Tamme Otsmann Ruus Vabamets Advokaadibüroo Asjaõigusseaduse §-d 143 sätestab omanikule kohustuse taluda oma kinnisasjal nn mittemateriaalseid kahjulike mõjutusi (gaas, suits, aur, müra jne.), mis lähtuvad teiselt kinnisasjalt,…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes