gif Company 930x140 ee

 

Õigus

Riigikohus sedastas oma hiljutises lahendis, et töövõtja kohustused ei piirdu üksnes tellitud töö teostamisega, vaid kahjunõuete vältimiseks peab ta tellijat teavitama ka kõigist tööga seotud olulistest asjaoludest.
Kas osaühing, mis on tegutsenud alla aasta (so kolm kuud) võib maksta juba jooksval esimesel majandusaastal dividende? Või peab ootama selleks ikkagi majandusaasta lõppemist ja määrama dividendid alles peale majandusaastaaruande…
Põhja ringkonnaprokuratuuril ei pole plaanis taotleda kohtult luba vahistada nelja isikut, kes peeti kinni seoses ekspankur Jüri Mõisa osalusega kütusefirma Letofin Trading OÜ suhtes üles kerkinud maksukuriteo kahtlusega.
Sünnipäeva laul on Guinessi rekordite raamatu kohaselt tuntuim ning tõlgituim inglise keelne laul maailmas. Laulu ja meloodia lõid Patty ja Mildred J. Hill aastal 1893.(1) Autoriõigus teosele kehtib autori kogu…
Pankrotistunud AS Luterma pankrotihaldur Veli Kraavi hakkab otsima võimalusi ettevõtte varade tagasivõitmiseks.
Häli Jürimäe, advokaat, Advokaadibüroo Aivar Pilv   Äriühingu majandustegevuses on võrdlemisi tavapärane, et äriühingu juhatuse liige võtab endale kohustuse vastutada äriühingu lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest. Hoidumaks tulevikus üllatuslikust olukorrast,…
Konkurentsiameti turuolukorra analüüsi kohaselt ei toimu ringhäälingu edastamise turul konkurents, ühtlasi tunnistas amet AS Levira märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks.
Vastavalt Riigikohtu seisukohale lähtuvad pooled müügilepingu sõlmimisel ühisest arusaamast, et müüdava asja väärtus stabiilses majanduskeskkonnas oluliselt ei muutu.
Advokaadibüroo VARUL vandeadvokaat Sergei Jegorov analüüsib maksukorralduse seaduses (edaspidi MKS) sätestatud nn ennetavaid täitetoiminguid, keskendudes 1. jaanuaril 2011 jõustunud MKSi § 136¹ muudatustele.
Riigikohtu üldkogu tunnistas teisipäeval põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätte, mis piirab oluliselt eraettevõtete võimalust taotleda ringkonnakohtusse apellatsioonkaebuse esitamiseks riigilõivust täielikku või osalist vabastamist.
Kuigi värskelt jõustunud võlakaitse seaduse loomislugu ja ka sisu on ajakirjanduses võrdlemisi palju kajastatud, soovitame nimetatud aktile pöörata tähelepanu ka inimestel, kes arvavad, et neid see seadus ei puuduta.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes