09.05.2018 Kolmapäev

Töötamise registreerimine

Töötamise registreerimise kohustus on kõigil tööd võimaldavatel füüsilistel ja juriidilistel isikutel.
Töötamise registreerimise kohustus on kõigil tööd võimaldavatel füüsilistel ja juriidilistel isikutel. pixabay.com

Maksu- ja tolliamet annab ülevaate töötamise registreerimise võimalustest.

Töötamise registreerimise kohustus on kõigil tööd võimaldavatel füüsilistel ja juriidilistel isikutel.

Tööd võimaldav isik (tööandja) on Eesti residendist või mitteresidendist juriidiline isik, Eesti riigiasutus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus, füüsiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes sõlmib töötamise aluseks oleva kokkuleppe või nimetab tööd tegeva isiku (töötaja) ametikohale.

Töötamise registris tuleb registreerida kõigi füüsiliste isikute töötamised, mille puhul tekib maksukohustus Eestis, ja seda olenemata lepingu vormist ning ajalisest kestvusest. Kui tööd tegev isik täidab tööülesandeid välisriigis ja Eestis maksukohustust ei teki, siis ei pea teda töötamise registris registreerima.

Erandina tuleb töötamise registrisse kanda ka tasuta töötamine äriühingus ja füüsilisest isikust ettevõtja juures.

Töötamine tuleb registreerida hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks.

Kuidas ja kus saab töötamise registreerida

1) E-maksuametis/e-tollis
Andmeid saab sisestada kas käsitsi või failiga laadides.
 - Failiformaadi kirjeldus (257.43 KB, PDF)
 - csv-näidisfail (11.23 KB, XLSX)

Volitused töötamise registri kasutamiseks e-maksuametis/e-tollis

2) X-tee kaudu masin-masin liidesega
 - Masin-masin liidese tehniline spetsifikatsioon ja töötamise klassifikaatorid »

3) Lihtsustatud korras telefoni või SMSi teel numbril 1811.
SMS tuleb saata kujul: tööandja kood(tühik)töötaja kood(tühik)töötamise alguse kuupäev.
Näide: 12345(tühik)23456789012(tühik)01.07.2014

Lihtsustatud registreeringut peab tööandja kindlasti 7 kalendripäeva jooksul töötamise liigiga täiendama.

4) Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.

Töötamise registreerimisel tuleb registrisse kanda

1) Töötaja isikukood,
   isikukoodi puudumisel ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg

2) Töötamise alustamise kuupäev
Töötamise alustamise kuupäev on:
- töölepingu alusel töötaja tööle asumise kuupäev
- võlaõigusliku lepingu korral lepingu jõustumise kuupäev
- avalikus teenistuses ametikohale asumise kuupäev

3) Töötamise liik, mille leiate töötamise liikide tabelist

Töötamise liikide selgitused

Võlaõiguslik leping – ravikindlustus kaasneb, kui TSDl on deklareeritud väljamaksed koodidega 17, 18, 19, 123 ja/või 125 alusel. Ravikindlustuse saamiseks peab TSDl deklareeritud sotsiaalmaks kas ühe tööandja TSDlt või mitme tööandaja TSDdelt summeerituna olema vähemalt 155,10 eurot.

Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige – ravikindlustus kaasneb, kui TSDl on deklareeritud väljamaksed koodidega 21, 22, 29, 30, 156 ja 158 alusel. Ravikindlustuse saamiseks peab TSDl deklareeritud sotsiaalmaks kas ühe tööandja TSDlt või mitme tööandaja TSDdelt summeerituna olema vähemalt 155,10 eurot.

Abikaasatasu – pikaajalisse välislähetusse saadetud ametnikuga kaasas oleva mittetöötava abikaasa või välisteenistujaga või pikaajalises lähetuses Eesti Vabariigi välisesinduses töötava haldusteenistujaga kaasas oleva mittetöötav abikaasa.

Töötamine tulumaksukohustusega Eestis, sotsiaalkindlustusmaksud välisriigis (töötamise liik töötamise registris „Töötamine TM kohustusega Eestis, SM välisriigis“)
Liik valitakse juhul, kui töötamisel tekib Eestis tulumaksukohustus, kuid sotsiaalkindlustusmaksed on välisriigis ning isikule ei laiene sotsiaalsed tagatised Eestis.

Tasuta töötamine on töötamine äriühingu või FIE majandushuvides tasu saamata.

FIE töötajate registreerimine

FIE peab oma töötajate registreerimiseks sisenema  e-maksuametisse/e-tolli ärikliendina.

Seejärel tuleb töötamise registri „Registreeri töötamine" lehel valida rippmenüüst „Vali FIE ärikood".

FIE abikaasa registreerimine

FIE abikaasa, kes osaleb FIE ettevõtlustegevuses, tuleb töötamise registris registreerida juhul, kui ta töötab FIE ettevõttes töölepinguga kas tasu eest (töötamise liik „Tööleping" – seoses töötasult makstavate tööjõumaksudega kaasneb ravi-, pensioni- ja töötuskindlustus) või tasu saamata (töötamise liik „Tasuta töötamine" – ei kaasne ravi-, pensioni- ja töötuskindlustust).

Erandina ei pea FIE oma abikaasat töötamise registris registreerima juhul, kui abikaasa on registreeritud Maksu- ja Tolliameti maksukohustuslaste registris FIE abikaasana ning FIE-l on kohustus maksta abikaasa eest sotsiaalmaksu (kaasneb ravi- ja pensionikindlustus).

Lugege täpsemalt juhendist „FIE abikaasa registreerimine maksukohustuslaste registris ning abikaasa eest sotsiaalmaksu arvestamine, deklareerimine ja tasumine".

Võlaõigusliku lepingu alusel töötava isiku registreerimine

Töötamise registrisse tuleb kanda kõik võlaõiguslike lepingute alusel töötavate isikute töötamised.

Töötamise registri toimingud

   Töötamise registreerimine »
   Välismaalase töötamise registreerimine »
   Töötamise registreerimine lihtsustatud korras »
   Tähtajalise töötamise muutmine tähtajatuks »
   Töötamise peatamine »
   Töötamise lõpetamine »
   Andmete muutmine ja parandamine »
   Töötamiste üleviimine »
   Volitused töötamise registri kasutamiseks e-maksuametis/e-tollis

Küsimused ja vastused

Töötamise registri küsimused ja vastused »

Juhendid

Töötamise registri kasutamise juhendid »

Muudatus juhtimis- ja kontrollorgani liikme ning VÕS-lepingu alusel töötavate inimeste ravikindlustuses alates 2016. aastast »

Töötamise registris on töötamise liik „vabatahtlik töö" asendatud uue nimetusega „tasuta töötamine" »

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes