Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Maksud ja raamatupidamine

Tänavu juulis muutus ettevõtete jaoks kohustuslikuks kanda töötamise registrisse töötaja ametinimetus ja töökoha asukoht. Suve lõpuks oli registrisse kantud ligikaudu 85% hõives olevatest inimestest. Kõige suuremad probleemid on mikro- ja väikeettevõtete andmetega.

Kolmapäev, 31 Juuli 2019 11:28

Vajad abi töötamise registri täitmisel?

Tööandjal on töötamise registreerimise kohustus, aga registri täitmine, töökoha asukoha ja töötaja ametinimetuse määramine tekitavad küsimusi. Panime kokku lühikesed näpunäited, mis on täitmisel abiks.

Kohustuslikuks muutub ametinimetuse ja töökoha aadressi märkimine töötamise registrisse.

Alates 1. juunist muutub kohustuslikuks töötaja registreerimisel ära märkida töötaja ametinimetus ja töökoha aadress. Ilma nende andmeteta ei saa edaspidi uusi töötamise kandeid teha ega olemasolevaid muuta või lõpetada.

Alates uuest aastast muutusid mõned töötamise registri kannetega seotud nõuded.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes