Aastal 2013 esitati töövaidluskomisjonidele ebavõrdse kohtlemisega seonduvaid avaldusi kokku 17 korral, aastaks 2014 oli nende arv kasvanud 28ni. Käesoleva aasta 6 kuu jooksul on ebavõrdse kohtlemise avaldusi esitatud 14 korral.

Tööinspektsiooni nõustamisbüroodes konsulteerivad spetsialistid töötajaid ja tööandjaid töökeskkonda ning töösuhteid puudutavates küsimustes.

Tööinspektsioon alustas tervet maikuud vältavat ehitusettevõtete sihtkontrolli, mille jooksul on kavas üle Eesti kontrollida vähemalt 200 ehitusobjekti.

19. märtsil toimuva sihtkontrolli käigus keskendutakse Lääne-Virumaa ja Jõgevamaa puidu- ning mööblitööstusettevõtetele.

Tööandja tahab muuta töökorralduse reegleid ja sätestada rahalised trahvid töötajatele erinevate rikkumiste eest (nt hilinemine ja tööohutusnõuete täitmata jätmine). Kas tööandja võib sellised trahvid määrata ja töötaja töötasust kinni pidada?

Vastab Liis Valdmets, tööinspektor-jurist, Tööinspektsioon:

banner right tookuulutus