Eestis oli möödunud aastal 2361 töövaidlust ehk 20% vähem kui aasta varem, seisab Tööinspektsiooni kodulehel.

Täna, 3. detsembril, kirjutavad Eesti ja Lõuna-Soome Tööinspektsioonide juhid alla koostöölepingule, mille eesmärgiks on tagada Eestist Soome lähetatud töötajate õigused ja võrdne kohtlemine tööturul.

Tööinspektsiooni kogutud tööõnnetuste statistika näitab, et viimaste aastate jooksul on tööõnnetuste arv kasvanud enim avaliku halduse ja riigikaitse sektoris. Käesoleva aasta III kvartal torkab silma eriti suure tööõnnetuste arvuga: kolme kuuga on juhtunud 166 tööõnnetust.

Tööinspektsiooni juhtimismudeli muutus tööinspektorite tegevust ei mõjuta, inspektsioonil on kavas vastuvõttude laiendamine tõmbekeskustesse.

Tööinspektsioon tuvastas ühepäevase üle-eestilise ehituse sihtkontrolli käigus 161 rikkumist, millest 17 olid nii ohtlikud, et töö tuli peatada või töövahendi kasutamine keelustada.