Kolmapäev, 03 September 2014 11:15

Tööinspektsiooni struktuur muutub

Alates 8. septembrist muudab Tööinspektsioon oma senist struktuuri, et minna maatriksjuhtimiselt üle funktsionaalsele juhtimisele.

Teisipäev, 02 September 2014 12:20

Muutus arstiteatise edastamise kord

1. septembril jõustus seaduse muudatus, mille kohaselt ei pea arst tööõnnetusest tööandjat teavitama. Edaspidi teatab tööandjale arsti teatise saamisest Tööinspektsioon.

Tööinspektsiooni andmetel on tänavu seitsme kuu jooksul juhtunud kokku 2468 tööõnnetust, mille tagajärjel hukkus 11 töötajat.

Tööinspektsiooni kaks populaarset brošüüri on saanud omale värske väljanägemise ning neid on täiendatud rohkete näidetega, et olla lugejatele veelgi kasulikum.

Tööinspektsiooni andmetel toimus tänavu esimesel poolaastal 2100 tööõnnetust, millest 1688 lõppesid kerge ning 402 raske kehavigastusega, õnnetuse tagajärjel suri kümme töötajat.