Tööinspektsiooni kogutud tööõnnetuste statistika näitab, et viimaste aastate jooksul on tööõnnetuste arv kasvanud enim avaliku halduse ja riigikaitse sektoris. Käesoleva aasta III kvartal torkab silma eriti suure tööõnnetuste arvuga: kolme kuuga on juhtunud 166 tööõnnetust.

Tööinspektsiooni juhtimismudeli muutus tööinspektorite tegevust ei mõjuta, inspektsioonil on kavas vastuvõttude laiendamine tõmbekeskustesse.

Tööinspektsioon tuvastas ühepäevase üle-eestilise ehituse sihtkontrolli käigus 161 rikkumist, millest 17 olid nii ohtlikud, et töö tuli peatada või töövahendi kasutamine keelustada.

Reede, 05 September 2014 10:59

Tööinspektsiooni põhimääruse muutmine

Tervise- ja tööministri 02.09.2014 määrus nr 53
https://www.riigiteataja.ee/akt/105092014007

Jõustumise kp: 08.09.2014
Avaldamismärge: RT I, 05.09.2014, 7

Kolmapäev, 03 September 2014 11:15

Tööinspektsiooni struktuur muutub

Alates 8. septembrist muudab Tööinspektsioon oma senist struktuuri, et minna maatriksjuhtimiselt üle funktsionaalsele juhtimisele.