Mullu nõustasid Tööinspektsiooni juristid kodanikke ligi 42 tuhat korda. Infotelefoni kõnedele vastasid juristid 32 985 korda, e-posti teel vastati 4474 kirjale ja nõustamisel käis 4325 inimest.

Valitsuse tänasel istungil kiideti heaks töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu seoses Tööinspektsiooni kliendiportaali kasutuselevõtuga, et võimaldada tööandjatele selle kaudu lihtsamat ja kiiremat elektroonilist suhtluskanalit erinevates toimingutes.

Täna vastuvõetud mitteseadusandliku resolutsiooni kohaselt tuleks suurendada järelevalveasutuste personali ja rahalisi vahendeid, et võidelda deklareerimata töö, fiktiivsete füüsilisest isikust ettevõtjate ja sotsiaalse dumping'uga.

Juba sel pühapäeval on 1. september. Läheneva kooliajaga on kindlasti paljudel vanematel tekkinud küsimus, kas lapse esimesse klassi mineku puhul on töötajal õigus saada vaba päev. Küsimusele vastab Tööinspektsioon.

Tööinspektsioon ootab detsembri alguseks ettevõtete töökeskkonnanõukogude aruandeid töökeskkonna parandamise kohta.