Tööinspektsiooni esialgsetel andmetel on tänavu registreeritud kokku 381 kirjet tööõnnetuste kohta, millest 215 klassifitseerus tööõnnetusteks.

Kolmapäev, 28 Jaanuar 2015 11:56

Kui ohutu on tegelikult sinu töökeskkond?

Viimase viie aasta tööõnnetuste statistika põhjal on avaliku halduse ja riigikaitse sektor tegevusalade lõikes esikohal. Tööinspektsiooni avaliku sektori sihtkontrolli tulemused näitavad, et suurima libisemisest, komistamisest ja kukkumisest tingitud tööõnnetuste ohuga asutused on muuseumid, haiglad ja raamatukogud.

Euroopa Sotsiaalfondi vahendite toel avab Tööinspektsioon käesoleval aastal 17s tõmbekeskuses oma nõustamisbürood. Tänu heale koostööle Põltsamaa linnavalitusega avatakse esimene neist juba 23. jaanuaril kohaliku päevakeskuse ruumides.
Möödunud aastal pöörduti tööinspektsiooni juristide poole ligi 50 000 korral; enim kasutati infotelefoniteenust.
Teisipäev, 13 Jaanuar 2015 16:15

Mullu lõppes surmaga 17 tööõnnetust

Möödunud aastal lõppes surmaga 17 tööõnnetust, täpsustamisel on veel nelja surmajuhtumi asjaolud.