gif Company 930x140 ee

 

Tööõigus ja tööturg

Tööandjate keskliidu hinnangul halvendab rahandusministeerium maksupoliitika elluviimisel Eesti majanduskeskkonda; liidu hinnangul töötavad kiirkorras menetletud maksu-uuendused majandusarengule vastu.

Eesti Tööandjate Keskliit esitas neljale ministeeriumile kokku 24 ettepanekut välistöötajate värbamisega ja nende Eestise elama asumisega seotud takistuste kõrvaldamiseks.

Kaubandus-tööstuskoda ja tööandjate keskliit saatsid seoses plaanitavate maksumuudatustega riigikogu esimehele ühispöördumise, milles juhivad tähelepanu nende hinnangul ebamõistlikule kiirustamisele muudatuste menetlemisel ning mitme õigusnormi ja kaasamise hea tava rikkumisele.

Eesti odava tööjõu eelis Lääne-Euroopa ees on kadunud, nagu ka kvaliteedieelis Ida-Euroopa ees, kes on meile kvaliteedis järele jõudnud, leidsid KPMG Baltics ja tööandjate keskliidu läbi viidud ekspordiuuringus osalenud Eesti suurimad eksportijad.

Tööandjate keskliidu hinnangul on hädavajalik suurendada sisserände piirarvu ning lähtuda kvoodi määramisel tööjõu tegelikust puudujäägist.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes