TRK 1140x140 ee gif
Tööõigus ja tööturg
Eesti Ametiühingute Keskliit tahab tõsta miinimumpalga võrdlusesse keskmise palgaga ja jõuda selleni, et miinimumnetopalk moodustaks 50 protsenti keskmisest netopalgast.

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsare hinnangul ergutaks Eesti majandust kõige paremini tööjõupiirangute leevendamine.

Kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman ja tööandjate keskliidu juhataja Toomas Tamsar saatsid peaminister Jüri Ratasele kirja, millega juhtisid tema tähelepanu planeeritava panditulumaksuga seonduvatele probleemidele. Nende hinnangul peaks valitsus panditulumaksu ja uute maksude kehtestamise ning üldise maksukoormuse tõstmise asemel keskenduma majanduskasvu toetamisele, ettevõtluskeskkonna stabiilsuse tagamisele ja riigisektori efektiivsemaks muutmisele.

Eesti Tööandjate Keskliit saatis koos Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga rahandusminister Sven Sesterile kirja, kus tunnevad muret panditulumaksu kehtestamise plaani üle. Küsitakse, milliseid alternative on ministeerium kaalunud ja milliseid analüüse teinud enne niivõrd jõulise meetme rakendamise kavvavõtmist.

Tööandjate keskliidu hinnangul ei ole uue pakendiaktsiisi kehtestamine põhjendatud, kuna muudab ettevõtete tegevuse kulukamaks ning võib suurendada aladeklareerimist.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes