gif Company 930x140 ee

 

Tööõigus ja tööturg

Tööandjate keskliidu hinnangul halvendavad uue koalitsiooni maksumuudatused Eesti majanduskeskkonda. Keskliit soovib, et muudatuste väljatöötamisel kaastaks rohkem huvigruppe ja valitsus lähtuks rohkem õigusloome heast tavast.

Vabaühenduste liit EMSL tunnustas kodanikuühiskonna 2016. aasta tegijaid, sealhulgas ka tööandjate keskliidu ja Swedbanki ühist algatust „Annetame aega“, millele omistati aasta investeeringu tiitel.

Tööandjate keskliidu hinnangul halvendab rahandusministeerium maksupoliitika elluviimisel Eesti majanduskeskkonda; liidu hinnangul töötavad kiirkorras menetletud maksu-uuendused majandusarengule vastu.

Eesti Tööandjate Keskliit esitas neljale ministeeriumile kokku 24 ettepanekut välistöötajate värbamisega ja nende Eestise elama asumisega seotud takistuste kõrvaldamiseks.

Kaubandus-tööstuskoda ja tööandjate keskliit saatsid seoses plaanitavate maksumuudatustega riigikogu esimehele ühispöördumise, milles juhivad tähelepanu nende hinnangul ebamõistlikule kiirustamisele muudatuste menetlemisel ning mitme õigusnormi ja kaasamise hea tava rikkumisele.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes