15.08.2019 Neljapäev

Riik soovib maksunõustajatele kehtestada uue kohustuse

Rahandusministeerium soovib maksualase teabevahetuse seaduses kehtestada nõude, et maksunõustaja peab esitama maksuhaldurile teabe piiriüleste maksuskeemide kohta, millel võib olla oluline mõju maksustamisele, finantskontode alasele teabevahetusele või tegelike kasusaajate tuvastamisele. Anna teada, mida arvad plaanitavatest muudatustest.
Riik soovib maksunõustajatele kehtestada uue kohustuse
Riik soovib maksunõustajatele kehtestada uue kohustuse Foto: Pixels

Keda mõjutab?

Kõiki isikuid, kes on oma äritegevuse raames piiriüleseid skeeme välja töötanud või rakendanud. Näiteks:

 • maksunõustajad
 • advokaadid
 • krediidiasutused
 • ettevõtted, kes kasutavad piiriülest skeemi

Mis on muudatuste eesmärk?

Eelnõuga võetakse üle direktiiv (EL) 2018/822, millega muudetakse halduskoostöö direktiivi (2011/16/EL).  Eelnõu laiem eesmärk on tuvastada võimalikud agressiivse maksuplaneerimise skeemid ning skeemid, millega on võimalik vältida finantskontode alast teabevahetust või peita vara tegelikku kasusaajat.

Mis on olulisemad muudatused?


 • Piiriüleste skeemide väljatöötamise ja rakendamisega seotud teenusepakkujad (nt maksunõustajad, advokaadid) peavad edaspidi osutatud teenuse kohta teavet koguma ja edastama maksu- ja tolliametile.
 • Teatud juhtudel on teabe esitamise kohustus ka skeemi kasutaval ettevõttel. Seda näiteks juhul, kui skeemi on välja töötanud ettevõte ise. Samuti olukorras, kus advokaat või audiitor ei saa teavet maksu- ja tolliametile esitada, sest teabe esitamisega kaasneks  seadusest tuleneva kutsesaladuse hoidmise kohustuse rikkumine.
 • Maksunõustaja või skeemi kasutav ettevõte peab esitama teavet eelkõige maksuskeemide kohta, millel võib olla oluline mõju maksustamisele, finantskontode alasele teabevahetusele või tegelike kasusaajate tuvastamisele.
 • Rahandusminister kehtestab määrusega loetelu piiriüleste skeemide kriteeriumidest, mis viitavad maksustamise, finantskontodealase teabevahetuse või tegeliku kasusaaja tuvastamise vältimise ohule.
 • Näiteks tuleb teavet esitada selliste piiriüleste maksuskeemide puhul, kus skeemi rakendamisega võib kaasneda peamise hüvena maksueelis. Sellisteks skeemideks on näiteks kahjumit tootva ettevõtja ärakasutamine tulude või maksukohustuse vähendamiseks, kahjumite ülekandmine teise riiki; tulu ümberkujundamine varaks, mida maksustatakse madalama määraga või mis on maksuvaba.
 • Eelnõu ei kohusta raporteerima kõiki tavapäraseid piiriüleseid majandustehinguid.
 • Maksunõustaja ega skeemi kasutav ettevõte ei pea maksu- ja tolliametile edastama äri- ja tootmissaladust.
 • Maksunõustaja või skeemi kasutav ettevõte peab esitama teabe skeemi kohta maksu- ja tolliametile ühe kuu jooksul skeemi valmimisest või rakendamisele asumisest. Teavet saab esitada e-maksuameti vahendusel.
 • Kõikide liikmesriikide maksuhaldurid esitavad piiriüleste skeemide kohta esitatud teabe Euroopa komisjoni peetavasse keskregistrisse, millele on juurdepääs liikmesriikide maksuhalduritel ning piiratud osas ka komisjonil.
 • Kui maksunõustaja või skeemi kasutav ettevõte ei täida teavitamiskohustust, siis võib maksu- ja tolliamet määrata rahatrahvi, mille maksimummäär füüsilisele isikule on 1200 eurot ja juriidilisele isikule 3200 eurot.
 • Lisaks antakse maksu- ja tolliametile teabe edastamise kohustuste täitmise tagamiseks sunniraha tegemise õigus. Maksuhaldur võib sunniraha hoiatuse teha ja sunniraha määrata nii maksunõustajale kui skeemi kasutavale ettevõttele.

Millal plaanitakse muudatused jõustada?

 • Muudatused soovitakse jõustada 2020. aasta 1. jaanuaril.
 • Eelnõud rakendatakse tavapärases korras skeemidele, mis on välja töötatud või rakendatakse alates 2020. aasta 1. juulist.
 • Kui skeemi rakendamisega alustati ajavahemikul 2018. aasta 25. juunist kuni 2020. aasta 30. juunini, siis on maksunõustajal või skeemi kasutaval ettevõttel eelnõu kohaselt kohustus koguda teavet selliste piiriüleste skeemide kohta ning esitada nende kohta teave maksu- ja tolliametile 2020. aasta 31. augustiks.
Allikas: Kaubandus- ja tööstuskoda

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255