Riigikohus otsustas, et AS-il Merko Ehitus Eesti on õigus saada riigilt varalise kahju hüvitist, kui leiab kinnitust väide, et neile kuuluvate kinnistute väärtus vähenes looduskaitseliste piirangute tõttu. Samas pole vaja maksta hüvitist loodetud arendustulu saamata jäämise eest, kui äriplaani luhtumine mahub tavapärase äririski raamidesse.

Teisipäev, 09 Märts 2021 09:13

Mäng saneerimiskava ümber

Saneerimise eesmärk on ettevõtte päästmine ajutistest makseraskustest, ettevõtte toimimise säilitamine ning siht muuta selle edasine majandamine jätkusuutlikuks. Kõige lihtsamalt öeldes võimaldab saneerimine kujundada ümber oma võlausaldajate nõuded ning vältida seeläbi pankrotistumist.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Kolmapäev, 03 Märts 2021 12:05

Kahjunõue võib tulla ka kümne aasta jooksul

Riigikohtu üldkogu otsustas mööblitootja Tarmeko endise juhi kriminaalasjas, et tahtliku rikkumise toime pannud äriühingu juhatuse liikme vastu võib esitada kahjunõude teatud tingimustel kümne aasta jooksul – varasemas kohtupraktikas oli see tähtaeg eranditult viis aastat.

Riigikohus asus finantsinspektsiooni (FI) tegevust puudutanud kohtuasjas seisukohale, et praegu kehtiv seadus ei võimalda avalikkust ja tarbijaid enne järelevalvemenetluse lõppu ohust teavitada.

Riigikohus koostas ülevaate laste kinnisesse lasteasutusse suunamisest tsiviilasjades, et ühtlustada kohtupraktikat ja selgitada välja uue korraga kaasnenud probleemid.