Riigikohus tegi suvel olulise lahendi nõuete kohta pankrotimenetluses. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 9. juuni 2021 otsusega nr 2-18-13387 lahendatud vaidlus sai alguse sellest, et pankrotis ühing esitas hagi oma võlausaldaja vastu seoses sellega, et jätta võlausaldajate üldkoosolekul tunnustatud nõue hageja vastu tunnustamata, kuna see põhineb võltsitud andmetel.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Riigikohus otsustas, et kahe välismaalase registreeritud kooselu ei tule elamisloa andmisel abieluga võrdsustada, kui neil pole abiellumiseks põhimõttelisi takistusi.

Riigikohus selgitas täna avaldatud otsuses, et lapsele saab määrata puude raskusastme, kui ta vajab ravitoimingute tegemisel püsivalt kõrvalabi või juhendamist, mille puudumine ohustaks tema elu või tervist.

Reede, 15 Oktoober 2021 13:48

Hunt börsinahas

Soov omada aktsiaid ja kaubelda börsil on muutumas aina tavapärasemaks ning üha rohkem inimesi seda ka teeb. Börsil kauplemine kätkeb endas aga teatud riske. Seda eriti olukorras, kus tehingud väljuvad tavalistest raamidest.

Riigikohus selgitas vastutusotsuse tegemist puudutanud lahendis, et äriühingu juhatuse liige ei või dividende välja maksta, kui äriühingul on ajatamata maksuvõlg, mille tasumiseks olemasolevast varast ei jätku.