Riigikohus leidis tänases otsuses, et Tallinna vangla käitus õigusvastaselt, kui korraldas naisvangile sunniviisiliselt vaginaalse läbiotsimise.

Riigikohus otsustas, et reeglina ei pea vanem lapsele elatist tasuma, kui lapsel on vahelduv elukoht ehk ta elab kummagi vanema juures eelduslikult vähemalt 40 protsenti ajast ja mõlemad vanemad osalevad tema elu korraldamisel võrdväärselt.

Riigikohus selgitas oma otsuses, kuidas jaguneb vastutus varalise kahju eest korteriomaniku ja -ühistu vahel, kui korter saab näiteks veekahjustusi kaasomandisse kuuluva toru purunemisel teises korteris.

Riigikohus otsustas, et AS-il Merko Ehitus Eesti on õigus saada riigilt varalise kahju hüvitist, kui leiab kinnitust väide, et neile kuuluvate kinnistute väärtus vähenes looduskaitseliste piirangute tõttu. Samas pole vaja maksta hüvitist loodetud arendustulu saamata jäämise eest, kui äriplaani luhtumine mahub tavapärase äririski raamidesse.

Teisipäev, 09 Märts 2021 09:13

Mäng saneerimiskava ümber

Saneerimise eesmärk on ettevõtte päästmine ajutistest makseraskustest, ettevõtte toimimise säilitamine ning siht muuta selle edasine majandamine jätkusuutlikuks. Kõige lihtsamalt öeldes võimaldab saneerimine kujundada ümber oma võlausaldajate nõuded ning vältida seeläbi pankrotistumist.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.