Riigikohtu halduskolleegium selgitas lahendis, et nõutava hoolsusega tegutsenud karjakasvataja ei vastuta PRIA poolt registrisse kantud andmete õigsuse eest. Toetusnõuetele vastav põllumaa tuleb usaldusväärselt kindlaks määrata PRIA-l endal.

Riigikohus tegi 27. mail 2020 otsuse haldusasjas 2-17-16812. Lahend käsitleb eelkõige ühinguõiguslikele küsimustele ning osanike vastutust osaühingu ees.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Riigikohtu halduskolleegium tegi 28.08.2020 otsuse asjas nr 3-17-2250. Kaasuses käsitleti muuhulgas nii majandusliku tõlgendamise reegli kohaldamist maksuasjas kui ka tulumaksu ümberarvestuse tegemise võimalusi maksukohustuslase poolt, kui maksustamise alused on ära langenud, kirjutab Eesti Maksumaksjate Liit.

Riigikohus tegi 17. juunil 2020 otsuse tsiviilasjas 2-18-9099. Lahend on eluline ja eriti aktuaalne nendele, kellel on kinnisvara soetamise või müümise plaan.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Teisipäev, 21 Juuli 2020 08:48

Altkäemaks ja vastutasu

Riigikohtu kriminaalkolleegium tegi 7. mail 2020 otsuse kriminaalasjas 1-18-7807. Kohtuotsus võib pakkuda huvi ettevõtjatele, kes on ühtlasi ametiisikud. Nimelt manitseb lahend alati läbi mõtlema, millises rollis teatud olukordades ollakse ning kuidas on sobilik ja seaduslik seejuures käituda.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.