Esmaspäev, 01 Juuni 2020 08:56

Seltsinguleping ja kinnisasi

Riigikohus tegi 29. aprillil 2020 otsuse tsiviilasjas 2-18-255. Lahend on kahjuks vägagi eluline, kuivõrd näitab, et isegi lähedased pereliikmed võivad keeruliste õiguslike suhete pärast tülli pöörata. 

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Neljapäev, 23 Aprill 2020 09:39

Riigikohus: ehitusviga ja projekteerimisviga

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi täiskoosseis tegi 25. märtsil 2020 otsuse tsiviilasjas nr 2-16-14644, milles oli esitatud hagi ehitustöövõtulepingu ja projekteerimislepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamiseks.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Esmaspäev, 06 Aprill 2020 09:47

Juhatuse liikme vastutus

12. veebruari 2020 määruses kohtuasjas nr 3-19-1672 selgitas Riigikohus juhatuse liikme pangakonto ja kinnisvara arestimist äriühingu maksukohustuse täitmise tagamise eesmärgil.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Neljapäev, 02 Aprill 2020 11:18

Soodsam lahendus ei ole taunitav

4. märtsil 2020 tegi Riigikohus lahendi haldusasjas, kus maksuvõlgnik oli vaidlustanud talle määratud maksusumma. Maksusumma oli määranud Maksu- ja Tolliamet, kes luges ühinguga seotud juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed näilikeks tehinguteks ja kohustas äriühingut tasuma neilt väljamaksetelt tööjõumakse. Riigikohus aga vähendas määratud maksusummat lausa 80%. Mida Riigikohus otsustas ja mida see tähendab keskmisele ettevõtjale?

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Laupäeval teatas välisminister Urmas Reinsalu, et Eesti aktiveeris inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni artikli 15, mis lubab ajutiselt taganeda mõnest konventsiooniga võetud kohustusest, sealhulgas õiglasest kohtupidamisest, kuid riigikohus rõhutab, et artikli 15 kohaldamisel kehtib endiselt põhiseadus ning seega on tagatud ka õiglane kohtupidamine.