Kolmapäev, 03 Märts 2021 12:05

Kahjunõue võib tulla ka kümne aasta jooksul

Riigikohtu üldkogu otsustas mööblitootja Tarmeko endise juhi kriminaalasjas, et tahtliku rikkumise toime pannud äriühingu juhatuse liikme vastu võib esitada kahjunõude teatud tingimustel kümne aasta jooksul – varasemas kohtupraktikas oli see tähtaeg eranditult viis aastat.

Riigikohus asus finantsinspektsiooni (FI) tegevust puudutanud kohtuasjas seisukohale, et praegu kehtiv seadus ei võimalda avalikkust ja tarbijaid enne järelevalvemenetluse lõppu ohust teavitada.

Riigikohus koostas ülevaate laste kinnisesse lasteasutusse suunamisest tsiviilasjades, et ühtlustada kohtupraktikat ja selgitada välja uue korraga kaasnenud probleemid.

Riigikohus otsustas täna, et asutus vastutab oma dokumendiregistris terviseandmete ebaseadusliku avaldamisega põhjustatud mittevaralise kahju eest.

Teisipäev, 22 Detsember 2020 15:14

Isikuandmete privaatsuse piirid

Oktoobrikuus tegi Riigikohus kaks kohtulahendit, mis esmapilgul omavahel justkui kokku ei sobi. Esimeses käsitles Riigikohus aktsionäri teabeõiguse teemat, teises aga ilmselt tavapärasemat küsimust selle kohta, kas ja kuidas tohib kortermaja seintele paigaldada majaelanike tegemisi salvestavad videokaamerad.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.