Riigikohus selgitas täna avaldatud otsuses, et turumanipulatsioonina on karistatav üksnes tegevus, mis finantsturgu reaalselt või vähemalt tõenäoliselt mõjutab.

Kolmapäev, 22 September 2021 09:09

Tööl saadud tervisekahjul on hind

Tööandjal ja töötajal on töösuhtes vastastikku ridamisi kohustusi, mida tuleb täita, et töösuhe oleks edukas. Töölepingu seaduse (TLS) § 28 lõige 2 sätestab tööandja kohustused, milleks muu hulgas on punkti 6 järgi kohustus tagada töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Riigikohtus toimub esmaspäeval, 30. augustil kell 11 avalik kohtuistung haldusasjas 3-19-1161, mis puudutab juhatuse liikmele tehtud vastutusotsust tema juhitud äriühingu maksuvõla tasumiseks.

Hiljuti sai valmis ülevaade Riigikohtu praktikast korteriomandi ja korteriühistu asjades alates 2018. aasta algusest.

Praktikas sõlmitakse isikute vahel võlatunnistusi, millega võlgnik kohustub maksma mingi summa või tegema või jätma tegemata mingi teo. Kuigi poolte eesmärk on anda võlausaldajale tagatis ning luua selgust, on võlatunnistustega seonduvad kohtuvaidlused osutunud keeruliseks.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.