Riigikohus leidis täna avaldatud otsuses, et kinnistule sundvalduse seadmine on reeglina kohalik ülesanne, milleks riik ei pea omavalitsustele täiendavat rahastamist ette nägema.

Riigikohus lahendas 22.12.2021 oma kohtuotsuses numbriga 2-20-331 poolte vahelist vaidlust, mille kohaselt pooled sõlmisid nõustamislepingu ning hageja pidi tegutsema kostjale kuuluva kinnisvara müümisel kliendi ainunõustajana ja kostja kohustus maksma selle eest teenustasu.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Esmaspäev, 10 Jaanuar 2022 09:14

Tehingud iseendaga väärtpaberiturul

Riigikohus tegi 27. septembril 2021 otsuse kriminaalasjas nr 4-20-2732, milles käsitles küsimust, millal on iseendaga väärtpaberitehingute tegemine karistusseadustiku mõttes turumanipulatsioon ja seega karistatav.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Kolmapäev, 05 Jaanuar 2022 16:42

Solvumine on rikaste luksus

Hiljuti jõudis kohtusse kaasus, milles isikut oli solvatud Facebookis ning solvuja soovis teda solvanud isikult nõuda kahju hüvitamist.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Tallinna ringkonnakohus pikendas koroonavaktsiinist keeldunud ligi 30 politsei- ja piirivalveameti (PPA) töötaja esmast õiguskaitset kuni 7. jaanuarini