Riigikohus jättis rahuldamata president Kersti Kaljulaidi taotluse tunnistada kohustusliku kogumispensioni reform põhiseadusega vastuolus olevaks.

Riigikohtu üldkogu tunnistas täna põhiseadusevastaseks ja kehtetuks perehüvitiste seaduse sätte, mis ei võimaldanud sotsiaalkindlustusametil maksta lahku läinud vanematele nende ühise lapse eest toetusi kordamööda ilma seni toetusi saanud vanema nõusolekuta.

Teisipäev, 13 Oktoober 2020 09:47

Kes tegelikult tegi tööd?

Riigikohus tegi 16. juunil 2020 otsuse haldusasjas 3-18-1612. Lahend on mahukas ning keskendub põhiliselt maksuõigusele. Lisaks maksuõigusele oli kaasuse üks keskseid teemasid küsimus, millal on tööde tegemine omistatav äriühingule. Ka selgitas kohus ebamõistliku menetlusajaga kaasnevaid võimalusi vastutusmenetluses, maksukohustuslase vara realiseerimisega seonduvat ning haldus- või süüteomenetluses kogutud tõendite arvestamist halduskohtumenetluses.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Neljapäev, 08 Oktoober 2020 09:34

Kes tegelikult tegi tööd?

Riigikohus tegi 16. juunil 2020 otsuse haldusasjas 3-18-1612. Lahend on mahukas ning keskendub põhiliselt maksuõigusele. Lisaks maksuõigusele oli kaasuse üks keskseid teemasid küsimus, millal on tööde tegemine omistatav äriühingule. Ka selgitas kohus ebamõistliku menetlusajaga kaasnevaid võimalusi vastutusmenetluses, maksukohustuslase vara realiseerimisega seonduvat ning haldus- või süüteomenetluses kogutud tõendite arvestamist halduskohtumenetluses.

Riigikohtu halduskolleegium selgitas lahendis, et nõutava hoolsusega tegutsenud karjakasvataja ei vastuta PRIA poolt registrisse kantud andmete õigsuse eest. Toetusnõuetele vastav põllumaa tuleb usaldusväärselt kindlaks määrata PRIA-l endal.