Kohus juhtis pärimisasja lahendamisel tähelepanu sellele, et eestkostja ei saa inimest esindada tehingutes, mida ta võib teha vaid isiklikult. Nende hulka kuulub ka testamendi koostamine.

Koroonakriisi varjus tegi Riigikohtu Tsiviilkolleegium 25. märtsil 2020 ehitise projekteerimislepingutest tulenevate kahjunõuete aegumise osas olulise otsuse.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Teisipäev, 10 November 2020 11:09

Vandeaudiitori vea puhul aastad ei loe

Riigikohus tegi 28. septembril 2020 otsuse haldusasjas nr 3-17-378, milles vandeaudiitor X oli esitanud kaebuse, tühistamaks rahandusministri käskkirja, millega temalt oli võetud vandeaudiitori kutse.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Riigikohus jättis rahuldamata eluaegse vangi Eduard Mägi (48) kaitsja kaebuse, milles taotleti tema ennetähtaegset vabastamist. 

Teisipäev, 03 November 2020 08:36

Pole tähtis, kas tehing toimus

Riigikohus tegi 5. oktoobril 2020 otsuse haldusasjas nr 3-17-1646, milles selgitas käibemaksu arvestamise, deklareerimise ja tasumise kohustuse tekkimisega seonduvaid asjaolusid.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.