Praktikas sõlmitakse isikute vahel võlatunnistusi, millega võlgnik kohustub maksma mingi summa või tegema või jätma tegemata mingi teo. Kuigi poolte eesmärk on anda võlausaldajale tagatis ning luua selgust, on võlatunnistustega seonduvad kohtuvaidlused osutunud keeruliseks.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Riigikohus tegi 21. aprillil 2021 lahendi number 2-19-12247, mis annab kohtusse pöördujale praktilise soovituse, kuidas nõuda kohtus lisaks põhivõla tasumisele ka viivist nii, et hiljem mitte pika ninaga jääda.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Neljapäev, 08 Juuli 2021 09:16

Mittetulundusühing ja selle eripärad

Riigikohus tegi 21. aprillil 2021 lahendi asjas 2-17-3478, mis annab ülevaate mittetulundusühingu hingeelust: juhatuse liikme ja mittetulundusühingu vahelisest õigussuhtest, juhatuse liikme tasu saamise õigusest ning tema hoolsuskohustusest raamatupidamise valguses.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Esmaspäev, 21 Juuni 2021 07:42

Korteriomaniku ootamatu vastutus

Riigikohus tegi hiljuti kaks lahendit, mis mõlemad käsitlevad põhjalikult, kuid eri nurga alt korteriomanike ja korteriühistu vastutuse piiritlemise küsimusi, selgitades põhimõtteliselt seda, millal vastutab üks ning millal teine.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Kolmapäev, 16 Juuni 2021 08:26

Mittetulundusühing ja selle eripärad

Riigikohus tegi 21. aprillil 2021 lahendi asjas 2-17-3478, mis annab ülevaate mittetulundusühingu hingeelust: juhatuse liikme ja mittetulundusühingu vahelisest õigussuhtest, juhatuse liikme tasu saamise õigusest ning tema hoolsuskohustusest raamatupidamise valguses.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.