Riigikohus tegi 26. jaanuaril 2022 lahendi tsiviilasjas nr 2-20-9006, milles käsitles küsimust, kuidas määrata kindlaks osaühingus osalust omavale isikule teabe andmise ulatus ja viis.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Riigikohus tegi 16. veebruaril 2022 lahendi tsiviilasjas nr 2-18-5450, milles käsitles krediidiasutuse kliendilepingust ning rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevat õigust kliendiga lepingu korraliseks ülesütlemiseks. Lahend on olulise tähtsusega muuhulgas seetõttu, et varasemalt on makseteenuse osutajal olnud võimalus kergekäeliselt kliendilepingu ülesütlemiseks kohe, kui klient teeb mõne ebahariliku rahaülekande.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Riigikohtu tsiviilkolleegium leidis täna avaldatud otsuses, et põld on traktoritele tavapärane liiklemiseks kasutatav ala, mistõttu võib ka põllul juhtunud õnnetus olla kaetud liikluskindlustusega.

Riigikohtu halduskolleegium leidis teisipäeval, 17. mail avaldatud otsuses, et tööst tingitud haiguse korral tuleb ametnikule hüvitise maksmisel lähtuda riigivastutuse seadusest, mitte avaliku teenistuse seadusest.

Riigikohus selgitas täna avaldatud määruses, kuidas ja millistel tingimustel on kannatanul võimalik nõuda kohtu kaudu solvava või väärinfot sisaldava veebipostituse avaldaja väljaselgitamist.