Taksos kliendi jaoks nõutud kohale paigaldatav hinnakiri peab vormiliselt täpselt vastama tingimustele, mille on ette kirjutanud Tallinna taksoveo eeskiri, leidis riigikohus oma värskes lahendis.

Riigikohus rahuldas Varbla vallaelaniku kaebuse ning tühistas Tuuleenergia OÜ-le kuuluva Tamba tuulegeneraatorite ehitus- ja kasutusload, sest ettevõte püstitas oluliselt kõrgemad tuulikud kui detailplaneering ette nägi.

Kolmapäev, 10 August 2016 16:02

Arve tähtsusest käibemaksu mahaarvamisel

Arve mittenõuetekohane vormistamine võib põhjustada maksuriski, mis ei anna ettevõtjale võimalust oma kuludelt sisendkäibemaksu maha arvata.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Riigikohus tegi esmaspäeval otsuse, mille järgi tuleb tuulegeneraatorite rajamisel ja detailplaneeringu koostamisel võtta arvesse ka nende tekitatavat müra ning mõju ümbritsevale elu- ja looduskeskkonnale.

Riigikogus tegi esmaspäeval olulise otsuse, leides, et osaühingu erikontrolli taotluse rahuldamata jätmiseks ei piisa asjaolust, et formaalselt on osanike otsuse alusel osaühingu erikontroll juba toimunud ja selle kohta on aruanne koostatud.