Alates 1. veebruarist 2019 kehtima hakkava maksukorralduse seaduse § 259 alusel tuleb kütuse ladustamise või töötlemisega seoses peetavat arvestust kajastada laoarvestuse ja -aruandluse andmekogus (LAAK), informeerib maksu- ja tolliamet.
Valitsus kiitis heaks maksukorralduse seaduse muudatused, mille eesmärk on muuta maksumenetlused tänapäevasemaks ja tõhusamaks.
Möödunud aasta 1. juulil jõustus uus tolliseadus (edaspidi – TS või seadus). See vahetas välja varasema samasisulise seaduse, mis kehtis alates 1. maist 2004, kui Eestist sai Euroopa Liidu liige. Euroopa Liidu uus tolliseadustik (edaspidi – tolliseadustik) rakendus 1. maist 2016 ja selle väljatöötamise peamiseks eesmärgiks seati ühetaoliste nõuete kehtestamine ning aastaks 2020 tollivormistuse uude, ühetaolisse elektroonilisse keskkonda viimine kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.

Rahandusministeerium ei jaga Euroopa Komisjoni 7. märtsil avaldatud hinnangut, et Eestil on risk muutuda maksude hoidumise riigiks; ministeerium peab sellise arengu tõenäosust madalaks.

Maksukorralduse seaduses plaanitakse teha muudatusi, millest mitmed on kaubanduskoja hinnangul positiivsed, näiteks maksuintressiga ja variisiku vastutusele võtmisega seotud muudatused.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes