07.11.2023 Teisipäev

Riigikogu toetas käibemaksupettuste-vastast võitlust edendavat seadust

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muudatused, mis tõhustab käibemaksupettuste-vastast võitlust piiriüleses e-kaubanduses.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 71 ja vastu 14 riigikogu liiget.
Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 71 ja vastu 14 riigikogu liiget. Foto: riigikogu

Seadusega kehtestatakse makseteenuse pakkujatele kohustus säilitada piiriüleste maksete saajate kohta käivad andmed ja edastada need kord kvartalis maksuhaldurile, kui maksete koguarv ühe saaja kohta ületab 25 makset kvartalis.

Maksuhaldurid edastavad andmed Euroopa Liidu kesksesse elektroonilisse makseteabesüsteemi.

Seadus on seotud Euroopa Liidu direktiiviga, mis tuleb liikmesriikidel üle võtta ja rakendada järgmisest aastast.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 71 ja vastu 14 riigikogu liiget.

right banner 2024 est konference