24.09.2018 Esmaspäev

Tööinspektsioon: loovisikuid ei saa tööõnnetuskindlustuseta jätta

Tööinspektsiooni hinnangul tuleb ka loovisikud tööõnnetuste vastu kindlustustada, kuigi nad on tööõnnetuskindlustuse väljatöötamise kavatsuses kindlustatute hulgast välja arvatud.

Tööõnnetuskindlustuse väljatöötamiskavatsuses on kindlustatud isikute ringist välja jäetud loovisikud, sealhulgas etendusasutuste käsundisaajad, perevanemad, tööturuteenusel olevad isikud ning õppepraktikal olijad.

Tööinspektsiooni hinnangul ei saa eeltoodud gruppe kindlustussüsteemist välja jätta ning kindlustatute ringi määramisel tuleb arvestada töötervishoiu ja tööohutuse seaduse laienemisega, valdkonnas toimunud tööõnnetustega ning kahjulike tagajärgedega töötegijatele või teenuse osutajatele.

Sellisel juhul peab kindlustussüsteem looma võimaluse erisusteks, märkis inspektsiooni peadirektor Maret Maripuu sotsiaalministeeriumile saadetud kirjas.

Tööõnnetuskindlustuse süsteem peab tööandjat motiveerima panustama inimeste heaolu paranemisse, mitte ainult „rauda ja betooni.“

Ka Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO on seisukohal, et loovisikuid ei tohiks kindlustuskaitse alt välja arvata.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes